VIverk VKT-264-E2-S är en specialanpassad kammartvätt avsedd att tvätta gods med dimensioner på upp till 1 800 mm och vikter på upp till 10 ton.

Viverk VKT-264-E2-S är en specialanpassad kammartvätt avsedd att tvätta gods med dimensioner på upp till 1 800 mm och vikter på upp till 10 ton.

Den största tjänsten man kan göra miljön är som regel att restaurera, modernisera och återanvända i stället för att kassera och köpa nytt. För SKF:s del gäller detta i högsta grad för företagets egna produkter där stora rullager kan bli som nya igen.

Det första som görs när ett ska renoveras är rengöring. Och vad passar då bättre än att rengöra kul- och rullager i en restaurerad, moderniserad och återanvänd tvättanläggning?

Just denna tvättanläggning har tidigare använts för att tvätta pressverktyg, men är nu ombyggd och anpassad för stora kullager. Tvätten klarar nämligen gods på upp till 2 meter i diameter och närmare tio ton i vikt.

Moderniserad och miljöanpassad
Tack vare en robust maskin byggd i rostfritt stål och med högkvalitativa mekaniska komponenter består restaurationen snarast av att byta ut eller renovera slitna komponenter och modernisera med ny teknik.

I detta fall har till och med pumpar och filterhus renoverats medan insidan av maskinen byggts om med nya spolramper och nya högeffektiva dysor anpassade för cirkulär tvätt av runda kullager och ny ventilation. Även elektroniken, sensorer och styrning är ny liksom tvättprogrammet som skräddarsys för just denna typ av gods.

Även energi kan återvinnas och återanvändas
En annan punkt som förändrats rejält sedan maskinen var ny är energiåtervinning. Isolering och uppvärmning finns redan, men i stället för att blåsa ut uppvärmd luft och vattenånga i ventilationen fångas nu såväl värme som vätska upp i en Filtermist och leds tillbaka som varmt vatten till tvättanken.

Störst ombyggnad har dock skett av den transfervagn som tidigare var avsedd för pressverktyg och nu har byggts om helt för att bära och framför allt ge maximal tvättverkan på lagren, även underifrån.

Med egenskaper som nya igen
När lagren tvättats rena mäts de upp, bedöms och ombearbetas efter behov för att återställas till nyskick. Olika nivåer av slitage kräver olika mycket bearbetning och det är därför viktigt att de är rena så att bedömningen kan utföras säkert.

Efter färdig process återfår lagret sin ursprungliga prestanda och är redo för en ny livscykel. Typiska applikationer för återtillverkning är till exempel pappersmaskiner, gruvindustri och annan tung industri där stora lager används.

 

Viverk AB