Tunneltvättar

VTT – Tunneltvätt

Viverks tunneltvätt för industriellt bruk är en kundunik industritvättmaskin anpassad för att möta specifika krav på mått och renhet. Industritvättmaskinen kan bestå av flera olika steg och kan även förses med efterföljande tork- och kylzon.

Flera valmöjligheter finns beträffande transportsystemet genom anläggningen såsom bandtransportör, hängconveyor, kedje- transportör, rullbana, stegmatare eller walking-beam bana.

I tunneltvätten används ställbara spoldysor som kommer åt att rengöra godset från alla håll, även underifrån, med maximalt spoltryck och högt flöde. Tvätten kan ha flera olika skölj och tvättzoner med tätningar eller slussar mellan zonerna som skiljer de olika tvättstegen åt och förhindrar sammanblandning av tvättvätskorna.

Tunneltvättmaskinen är väl isolerad och har slutna vätskesystem med återvinning för att minska kostnader och minimera miljöpåverkan. Maskinen håller en låg ljudnivå, kräver minimalt med service, har en ergonomisk arbetshöjd och är enkel att använda och underhålla.

Viverk VTT - Tunneltvätt

Beroende på kravspecifikationer och godsets uppbyggnad kan vi även integrera olika unika funktioner för att säkerställa kvaliteten genom hela processen.

 • Oljeseparator
 • Kemikaliedosering
 • Partikelfiltrering
 • Avjonisering
 • Kylning
 • Värmning
 • Torkning
 • Ångkondensering
 • Energiåtervinning
 • Uppkopplade maskiner

 

Beroende på vilka krav ni har, kan ni välja mellan en- och fler- stegsmaskiner, där alla kan matas manuellt eller automatiskt.

 • Enstegsmaskin: en tank för tvätt och avfettning.
 • Tvåstegsmaskin: två tankar – en för tvätt/avfettning och en för sköljning.
 • Flerstegsmaskin: fler tankar för avfettning, grovtvätt, fintvätt och rensköljning.

Varje maskin kan utrustas med upp till fyra separata vätsketankar och integrerad torkning. Ett alternativ är att använda gemensamma tankar där växelventiler separerar dem och förhindrar att de olika vätskorna sammanblandas.

På samma sätt kan ni beroende på vilket slags gods som ska tvättas och vilka krav som ställs välja mellan olika efterbehandlingszoner:

 • Värmezon
 • Torkzon
 • Kylzon

Funktionerna i en tunneltvättmaskin går att kombinera på olika sätt och efter olika behov. Beroende på era kravspecifikationer förses de med olika kemikalier, olika antal separerade tvätt- och sköljzoner, torktekniker och värmebehandlingar.

De olika zonerna i tunneltvätten kan separeras med borsttätningar, gummistrips eller slussportar för att skapa åtskilda behandlingsrum inuti tunneltvätten.

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda, Sweden
  +46 472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB