Tunneltvättar

VKA – Karuselltvätt

Viverk karuselltvättautomat är en industritvättmaskin med på- och avlastning på samma ställe vilket ger en säker indexering. En karuselltvätt kan med fördel placeras i en bearbetningscell med godshantering via robot.

Karuselltvätten är en kompakt industritvättmaskin med låg energiförbrukning, hög driftsäkerhet och stor servicevänlighet.

Karuselltvätten kan med fördel betjänas av en robot som laddar och lossar gods samt ger signal för framtaktning. På de olika karusellplatserna sker då de olika processerna samtidigt som exempelvis tvätt, fintvätt och avblåsning. Godset kommer sedan ut på samma ställe där det lastades.

Viverk VKA - Karuselltvättmaskin

Beroende på kravspecifikationer och godsets uppbyggnad kan vi även integrera olika unika funktioner för att säkerställa kvaliteten genom hela processen.

 • Oljeseparator
 • Kemikaliedosering
 • Partikelfiltrering
 • Avjonisering
 • Kylning
 • Värmning
 • Torkning
 • Ångkondensering
 • Energiåtervinning
 • Uppkopplade maskiner

 

Beroende på vilka krav ni har, kan ni välja mellan en- och fler- stegsmaskiner, där alla kan matas manuellt eller automatiskt.

 • Enstegsmaskin: en tank för tvätt och avfettning.
 • Tvåstegsmaskin: två tankar – en för tvätt/avfettning och en för sköljning.
 • Flerstegsmaskin: fler tankar för avfettning, grovtvätt, fintvätt och rensköljning.

Varje maskin kan utrustas med upp till fyra separata vätsketankar och integrerad torkning. Ett alternativ är att använda gemensamma tankar där växelventiler separerar dem och förhindrar att de olika vätskorna sammanblandas.

På samma sätt kan ni beroende på vilket slags gods som ska tvättas och vilka krav som ställs välja mellan olika efterbehandlingszoner:

 • Värmezon
 • Torkzon
 • Kylzon

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda, Sweden
  +46 472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB