Tjänster

Vi bygger inte bara maskiner. Vi levererar lösningar som är avsedda att hålla riktigt länge. Som en del i detta arbete tillhandahåller Viverk även tjänster som kan modernisera och förlänga livet ytterligare på våra maskiner.

I vår avancerade anläggning i Vislanda med utveckling och tillverkning kan vi även hjälpa till med legoarbete som vattenskärning och övrig tillverkning.

Som en del i offertarbetet erbjuder vi även dig som kund hjälp med renhetsmätningar, laboratorietester och finansieringslösningar.

För dig som redan har skaffat eller överväger att skaffa en industritvätt har vi nu även en helt ny molntjänst som kan bidra med en mängd fördelar – Viverk Machine Advisory.

Tommy Sandersson provtvättar på Viverk.

Finansiering

Viverk och Siemens har nu fördjupat samarbetet och kan tillsammans erbjuda nya finansiella lösningar inklusive möjlighet att hyra tvättanläggningar.

Förutom möjligheten att finansiera öppnar samarbetet även för att:

1. Uppgradera eller byta ut vid förändrat behov på ett enklare sätt
2. Förenkla budgetering med förutsägbara kostnadsnivåer
3. Köpa loss en anläggning senare till ett förutbestämt värde
4. Frigöra värdefullt låneutrymme
5. Hantera kvalitetshöjande renhet som en driftkostnad
6. Få fri service under hyrperioden

För mer information, kontakta oss på:
E-post: info@viverk.se
eller telefon 0472 – 343 60.

Utbildning

Medvetenhet och kunskap om industriell renhet är inte bara en konkurrensfaktor. Det är även en kritisk överlevnadsaspekt där framförallt stora tillverkare höjer renhetskraven på sina underleverantörers produkter.

Tillsammans med SKF och Rise har Viverk byggt upp ett seminarie där vi tillsammans går igenom renhetens olika aspekter inom teori (krav, mätning och standarder), konsekvens (kostnad och hållbarhet) och hur det går till i praktiken, det vill säga vilken eller vilka tekniker som är rätt för specifika applikationer.

Förutom dessa seminarier kan Viverk även erbjuda skräddarsydda utbildningar inom renhet i olika former som exempelvis:

1.Som webinarie via exempelvis Teams
2. På plats hos Viverk med möjlighet till provtvättning och föroreningsanalys
3. På plats hos kund
4. Som öppna konferenser i möteslokaler

För mer information om Viverks utbildningar, kontakta oss på:
E-post: info@viverk.se
eller telefon 0472 – 343 60.

Renhet

Viverk Machine Advisory

Viverks tvättmaskiner är förberedda för IoT och kan enkelt anslutas till Viverks molntjänst Viverk Machine Advisory. En tvättanläggning som är ansluten till Viverk Machine Advisory ger dig den data du behöver och vill ha för att maximera produktivitet och minimera driftskostnader. 

Viverks molntjänst styr vem som kan få tillgång till vilka data och ger dig som användare möjlighet att välja och värdera vad som är relevant för dig samt när, hur och var du ska få uppgifterna serverade. Precis som Viverks tvättanläggningar så är informationen som presenteras i internetapplikationen kundspecifik. Man bestämmer själv vilken data man önskar och hur ofta den ska uppdateras.

Vilka data och mätvärden du kan få tillgång till beror förstås på typ av maskin och utrustning, men i Viverks fall är alla avkännare och sensorer inbyggda från början och anslutna till tvättmaskinens styrenhet – PLC:n – som in sin tur är den enhet som kopplas till molntjänsten. Behövs fler mätvärden eller styrningar är det en smal sak att utrusta även en befintlig tvätt med dessa.

Priset bestäms av antal signaler och uppdateringsfrekvens. Det består av en fast installationskostnad med mjuk- och hårdvara samt en månatlig kostnad för data och uppdateringar.

Med Viverk Machine Advisory får du:

  • full kontroll även på distans
  • tillgång till processdata som förbrukning, nyttjandegrad och produktivitet
  • information om komponenters status och funktion
  • analysverktyg som ger dig verktyg att maximera produktivitet och minimera driftskostnader
  • meddelanden och larm som pushnotiser för att minimera stillestånd

För mer information, kontakta oss på:
E-post: info@viverk.se
eller telefon 0472 – 343 60.

Så här kan det se ut när du tar del av en Viverk-tvätts maskindata i Viverks molntjänst, men det kan också se helt annorlunda ut beroende på vilka data du vill styra och övervaka. I tjänsten finns även möjlighet att få meddelanden och notiser om saker som kan behöva åtgärdas, som exempelvis underhållslarm.

Legoarbete, vattenskärning och övrig tillverkning

Viverk startade med vattenskärning 1999. Vi har precis bytt ut vår gamla maskin till en spritt ny. Vi erbjuder vattenskärning framförallt i korta serier. Maskinen har arbetsområde 3 000  x 1 600 mm. Vi kan ta emot de flesta förekommande hårda och mjuka material för skärning.

CAD-filer tas emot digitalt och bearbetas i vattenskärmaskinens program. Viverk är medlem i SWA, Scandinavian Waterjet Association och vi kan oftast hålla korta leveranstider.

Vi kan erbjuda legoarbeten inom följande områden:

  • Tig- och mig-svetsning
  • Kantpressning
  • Svarvning
  • Fräsning
  • Vattenskärning

För mer information, kontakta oss på:
E-post: vatten@viverk.se
eller telefon 0472 – 343 60.

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda, Sweden
  +46 472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB