Eftermarknad

Vi är väldigt stolta över våra maskiner, och måna om att de ska hålla länge. Därför ser vi till att erbjuda heltäckande service och en väl utvecklad eftermarknad med såväl reservdelar som ombyggnader och uppgraderingar.

En viktig förutsättning för att kunna leverera trygghet och riktigt bra service är att vi faktiskt finns i Sverige. En annan att vi själva tillverkar våra maskiner i Sverige och därmed har full kontroll över minsta detalj oavsett om det gäller en ny, en gammal eller en tidigare ombyggd eller uppgraderad maskin.

Vi erbjuder dessutom ett heltäckande serviceavtal där vi kan förebygga eventuella problem. Målet är alltid att oplanerade driftstörningar och driftskostnader ska minimeras medan hållbarhet och lång livslängd ska maximeras.

Serviceavtal

Viverks tvättanläggningar är konstruerade för att hålla länge och ha minimala underhållsbehov. Viss regelbunden service är dock nödvändig för att minimera driftstörningar och optimera renhet, återvinning och driftskostnader.

Med Viverks experthjälp och förebyggande underhåll minimerar du risken för eventuella stillestånd och får alltid högsta prioritet vid eventuella problem. Med serviceavtal får du dessutom 10 % rabatt på såväl reservdelar som utbytesarbetet.

Garanterad optimal drift

Med Viverks serviceavtal är du garanterad optimal drift, fullständiga garantier och högsta prioritet. Du kan även vara övertygad om att eventuella ombyggnader görs på bästa sätt med hjälp av experterna som konstruerat anläggningen och att du även får dokumentationen uppdaterad så att anläggningens alla delar överensstämmer både på papper och i verkligheten. Felaktiga underhållsåtgärder, användande av icke maskinspecifika delar och ej korrekt dokumenterade ombyggnader kan leda till att maskingarantin inte gäller.

Med Viverks serviceavtal får du:

 • Kvalificerad experthjälp direkt
 • Förebyggande underhåll för att undvika stillestånd
 • Optimal effektivitet och tvätteffekt
 • Rabatt på reservdelar och underhållsmaterial
 • Högsta prioritet före andra vid eventuella problem
Viverks servicebil

Reservdelar

När du behöver reservdelar till din anläggning står vi gärna till tjänst. Vi håller ett stort antal artiklar i lager och skulle något saknas så tar vi hem det omgående.

Med Viverks reservdelar minimerar du risken för eventuella stillestånd och får bästa tvättresultat till minsta möjliga kostnad. Tecknar du serviceavtal får du dessutom rabatt på slitdelar med maskintillverkarens rekommenderade kvalitet.

Med Viverks reservdelar får du:

 • Rätt funktion och passform
 • Rätt kvalitet med hög driftsäkerhet
 • Delar som garanterar att maskingarantin gäller
 • Bästa möjliga totala driftsekonomi

Kemikalier

Viverk levererar kemikalier till industritvättmaskiner för vattenbaserad rengöring och avfettning. Vi har ett brett sortiment och korta leveranstider.

Med hjälp av tvättmedel ges tvättvätskan nya egenskaper och kan på egen hand lösa upp och tvätta bort en mängd olika föroreningar. Olika typer av föroreningar kräver dock olika typer av kemiska sammansättningar för att lösas.

Proteiner, fett, olja och sot löses bäst med ett basiskt medel medan ämnen som oxider, kalk och betong bäst löses upp med sura medel. Det finns även neutrala tvättmedel som är mer skonsamma mot godset och som även kan innehålla efterbehandlingsmedel som rostskydd.

Man kan även använda kompletterande kemikalier som kan hjälpa till att efterbehandla gods och minimera underhållsbehov, exempelvis genom att hålla filter rena från beläggningar eller spräcka oljefilm med tensider, olja som därefter kan tas om hand i en oljeavskiljare.

Vilket eller vilka kemikalier som lämpar sig bäst just i ditt fall beror på såväl gods som renhetskrav och typ av tvätt. Därför är det lika viktigt för oss att förse dig och våra tvättanläggningar med de kemikalier som är bäst lämpade för uppgifterna.

Du kan därför vara förvissad om att med Viverks rekommenderade tvättmedel och kemikalier minimerar du risken för eventuella stillestånd och får bästa tvättresultat till minsta möjliga kostnad.

 

Med Viverks kemikalier får du:

 • Rätt kemikalie för ditt gods i en Viverk-tvätt
 • Optimal effektivitet och tvätteffekt
 • Rätt dosering för bästa kostnadseffektivitet
 • Högsta möjliga återvinningsgrad
 • Ett bad som tvättar rent länge
Våra rekommenderade kemikalier och tvättmedel

Beställ ditt optimerade tvättmedel

Skicka din beställning av kemikalier till order@viverk.se.

För frågor och mer information om vilket tvättmedel som är bäst i ditt fall, kontakta Roger Magnusson på telefon 0472 343 71 eller via e-post: roger.magnusson@viverk.se.

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda, Sweden
  +46 472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB