Om Viverk

Viverks hållbarhetsambition

Miljö

För oss är det viktigt att arbeta proaktivt för att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan. Vårt miljöarbete syftar framför allt till att minska CO2-utsläppen, uppkomsten av avfall och energianvändningen i både våra processer och våra produkter. Läs mer här.

Människa

Vårt hållbarhetsarbete börjar med våra egna medarbetare. Vi strävar efter en trygg och säker arbetsplats i hela vår verksamhet. Mångfald är viktigt för oss och vi accepterar ingen form av diskriminering eller trakasserier. Detta sträcker sig givetvis även till våra externa samarbetspartners. Läs mer här.

Produkt

Vi jobbar aktivt med att utforma våra produkter för minskad resursförbrukning. För oss handlar det om att maximera maskinernas livslängd samt minimera energi- och vattenförbrukning vid användningen av maskinerna. Läs mer här.

För att minimera vårt eget och våra produkters klimatavtryck arbetar vi kontinuerligt med att optimera såväl tillverkning som användningen av våra produkter för minsta möjliga klimatavtryck. Se vår livscykelanalys av en industritvätt här.

Vi minskar klimatavtrycket genom att:

 • ha ett aktivt miljöarbete med hela vår verksamhet certifierad enligt ISO14001. Du hittar våra certifikat här.
 • använda 100 % fossilfri elektricitet i hela vår verksamhet
 • arbeta aktivt med egna interna miljömål som minskat resande, minskade materialkassationer
 • arbeta aktivt med energieffektivisering, både inom företaget och i våra produkter
 • involvera och göra alla våra medarbetare delaktiga i miljöarbetet

Hållbarhet handlar inte bara om maskiner utan innefattar även den sociala och mänskliga dimensionen. Våra medarbetare är vår främsta och viktigaste resurs som vi är oerhört stolta över och därför månar om.

Vi jobbar kontinuerligt med

 • fokus på medarbetarna – det är så vi får delaktighet, trivsel och engagemang
 • mångfald och jämställdhet – detta är en viktig nyckel till framgång
 • säker arbetsplats – genom aktivt fokus på arbetsmiljön och

 

Ansvarsfullt inköp

Vi strävar efter att, i möjligaste mån, arbeta aktivt med socialt ansvar och därigenom skapa värde, både för oss själva och samhället, genom att hantera sociala, miljömässiga och etiska utmaningar i dialog med våra intressenter. Vi har tagit fram olika styrdokument för detta, t.ex. en miljöpolicy, en policy för arbetsförhållande & mänskliga rättigheter osv.

Vi har dessutom en hållbarhetspolicy för våra leverantörer som vi förväntar oss att de följer i sin egen verksamhet. Där beskrivs t.ex. arbetsrätt och mänskliga rättigheter, anti-korruption osv.

Resursförbrukning

Jordens resurser är begränsade och vi strävar efter att minska resursanvändningen genom att skapa längsta möjliga livslängd samt lägsta möjliga energiförbrukning för våra maskiner. Det gör vi genom att:

Maximera våra produkters livslängd

Robusta maskiner – vi designar våra produkter för att de ska hålla länge.

Service och underhåll – för att garantera lång livslängd är kontinuerlig service och underhåll a och o. Med vår eftermarknadsavdelning kan vi tillhandahålla service och underhåll, reservdelar och tillbehör. Med våra förmånliga serviceavtal kan vi även ta ansvar för att driften optimeras. Se mer om våra serviceavtal här.

Machine Advisory – Viverks molnbaserade IoT-lösning möjliggör full kontroll även på distans så att underhåll kan planeras i rätt tid och med rätt fokus. Se mer om Viverk Machine Advisory här.

Cirkulär affärsmodell – Genom återbruk kan vi minska resursanvändningen ytterligare. Vi jobbar därför med:

 • Begagnade maskiner – återtagande, rekonditionering och försäljning av begagnade maskiner som annars hade skrotats.
 • Ombyggnationer – vi bygger om befintliga maskiner enligt kundens nya förutsättningar. På så sätt kan maskinen leva vidare.
 • Pay per wash-koncept – vi utvecklar ett koncept där kunden endast köper tvättjänsten. När tvättbehovet upphör tas maskinen tillbaka, rekonditioneras och kan säljas som begagnad eller ställs ut hos annan kund enligt Pay per wash-konceptet.

Minskad energi- och vattenförbrukning

Smart design – med hjälp av isolerade tankar och behandlingskammare blir värmeförlusterna minimala. Optimerad tvättverkan med riktad spolbild och möjlighet att rotera godset ger maximal renhet med minimal energiåtgång. Vid torkning och evakuering fångas både värme och ånga upp och återanvänds.

Rening och återanvändning – tvättväskorna i maskinerna har reningssystem i flera steg som silar, filtrerar och separerar olja, partiklar och föroreningar så att tvättväskorna ska hålla hög kvalitet och kunna användas till många tvättar under lång tid. I flerstegstvättar återanvänds dessutom vätskorna i de olika stegen så att rensköljning överbreddas till fintvätt och fintvätt överbreddas till grovtvätt.

Flexibel uppvärmning – Värme är en viktig del i tvättprocessen som kan tillföras på flera olika sätt. Finns möjlighet till fjärrvärme är maskinerna förberedda och kan använda fjärrvärme som ett komplement till den egna eller som den enda värmekällan.

Värmeåtervinning – förutom maskinernas egna återanvändning av värme och tvättvätska finns även möjlighet att installera värmeväxlare och på så sätt ta vara på och återvinna överskottsvärmen även på andra ställen. Se mer om värmeåtervinning här.

Kompetens, Kvalitet och Service är Viverks kärnvärden. Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO-standard. 

Våra intyg:

 • Certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001
 • Certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001
 • Godkännande för heta arbeten, m.m.

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda, Sweden
  +46 472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB