Industritvättmaskiner

Skräddarsydda lösningar

Våra kunder letar som regel inte efter en kammartvätt eller en tunneltvätt. De har snarare problem med att få saker tillräckligt rena. Vilken typ av tvätt som passar dem bäst beror dock på en mängd olika saker där renhetskrav är en av flera faktorer.

Därför brukar vi börja med att ta reda på vad det är för föroreningar och vilken renhetsgrad som krävs genom att provtvätta och analysera resultaten. Därefter fastställs i vilken omfattning och i vilken miljö tvättningen ska ske och avgör sedan vilken eller vilka tvätt- och torktekniker som lämpar sig bäst i just det fallet.

Viverk har ett antal standardtvättar i Basic och Premium-utföranden som kan lösa många vanliga uppgifter, men många gånger krävs kundanpassade lösningar och det är detta som är Viverks stora styrka – att skräddarsy industritvättmaskiner och utveckla tvätteknik för olika specialområden.

Viverk industritvättmaskin

Industritvättmaskin

Industritvätt

Viverks tvättlösningar

På Viverk har vi satt en ära i att kunna erbjuda rätt typ av tvätt beroende på godsets art och användning. Men egentligen är våra tvättanläggningar bara olika lösningar på våra kunders olika typer av problem.

VKT – Viverk KammarTvätt

VKT Premium

Kammartvätten är en stängd spoltvätt med spolbågar som spolar, tvättar och torkar gods i ett slutet utrymme – en tvättkammare. En kammartvätt kan ha flera tankar och olika funktioner för tvätt, avsköljning och torkning. Spolbågarna kan vara roterande och dess dysor kan vara riktade till olika kritiska områden.

Eftersom en kammartvätt arbetar i ett slutet system tas all tvätt- och sköljvätska om hand och filtreras, renas och återvinns och på så sätt kan även en stor del av den värme som används återvinnas.

För snabbare tvätt med högre kapacitet kan funktionerna även delas upp mellan flera kammare som delar på uppgifterna och tvättar och torkar parallellt. Flerkammartvättar matas med fördel med ett automatiserat transportsystem.

 • Lämpar sig för gods med mindre komplicerade geometrier
 • Renhetsgrad: Hög partikelrenhet, kan även göra rent invändigt med lansfunktion
 • Kapacitet: Tvättcykeltid på 5-30 minuter inklusive torkning

VFT – Viverk Flow-Jet-Tvätt

VFT Premium

Viverks Flow-jet tvätt är i grund och botten en kammartvätt, men med en mer avancerad och Viverk-unik renhetsteknik kallad Flow-Jet som bygger på att kammaren vattenfylls och att vatten och luft sprutas in med ejektorverkan i den vattenfyllda kammaren. Då uppstår kavitationsbubblor som ger önskvärda egenskaper som bättre renhet.

I tvättsammanhang där gods tvättas under en begränsad tid fungerar kavitationsbubblor som ett kraftigt rengöringsmedel som kan ge den sista höga renhetsgraden som annars är svår att nå.

Flow-jet-tvättens badtvätt överbreddas dessutom så att föroreningar avlägsnas och sköljs ut direkt i ett överbreddningssystem istället för att falla tillbaka på godset. Jämför exempelvis med ett badkar som inte överbreddas utan tappas av underifrån.

 • Lämpar sig för gods med mer komplicerade geometrier
 • Renhetsgrad: Hög partikelrenhet, kan även göra rent invändigt med lansfunktion
 • Kapacitet: Tvättcykeltid på 5-30 minuter inklusive torkning

VTT – Viverk TunnelTvätt

VTT Tunneltvätt

En tunneltvätt är en anläggning där gods matas igenom anläggningen på ett löpande band, tvättas och torkas, steg för steg.

Processen möjliggör parallell tvätt av många gods samtidigt och kan använda tvätteknik som spolning och sköljning, men inte teknik som kräver stängda kammare för att fungera, som Flow-jet, ultraljud och vakuumtorkning.

Även tunneltvätten kan rena, filtrera och återvinna såväl värme som tvättvätskor, men inte med samma höga verkningsgrad som med en stängd tvättkammare.

 • Lämpar sig för gods med enklare geometrier
 • Renhetsgrad: Hög partikelrenhet
 • Kapacitet: Tvättcykeltid på 10-600 sekunder inklusive torkning, beroende på hur många gods som tvättas samtidigt

VKA – Viverk Karuselltvätt

VKA Karuselltvätt

Karuselltvätt är en tvättanläggning med flera, oftast fyra, inbyggda tvättar där godset roteras stegvis tvätt för tvätt. I första steget sker ofta en förtvätt. Andra steget kan vara huvudtvätt medan tredje steget kan vara avsköljning och fjärde torkning.

Återvinningsgraden är hög och en karuselltvätt kan med fördel automatiseras med en robotarm som matar karuselltvätten med otvättat gods och hämtar det tvättade godset så att karuselltvätten kan fortsätta sin arbetscykel utan avbrott.

 • Lämpar sig för likformigt gods i stora volymer
 • Renhetsgrad: Hög partikelrenhet
 • Kapacitet: Tvättcykeltid på 30-300 sekunder inklusive torkning beroende på mängden gods

Tvättanläggningar och integrerade system

Femstegs tvättanläggning med automatiserad matning.

Inom industrin är ofta tidsfaktorn en väsentlig del för att nå ett högt produktionsflöde i tillverkningsprocessen.

Med hjälp av automatiserade transportsystem där transfervagnar betjänar tvättar från in och utmatningsbord kan man både automatisera och dela upp tvättprocessen i flera delar.

Viverks tvättar klarar mycket höga produktionsflöden och kan kombineras så att flera olika och likadana tvättar arbetar parallellt. På så sätt kan man både kombinera flera olika tvätt- och torktekniker samtidigt som genomströmningshastigheten blir mycket hög.

Specialanpassade tvättanläggningar

Viverks specialutvecklade rörtvätt

Ibland krävs även speciellt anpassade eller specialbyggda tvättar för att kunna tvätta specifikt gods. Och det är lite av Viverks specialitet – att skräddarsy och utveckla tvätteknik för olika specialområden.

Vi på Viverk är inte främmande för att uppfinna en helt ny tvätteknik enbart för dina behov, det har vi gjort många gånger förr. Men det innebär även att vi redan har löst många problem och hunnit skaffat oss en gedigen verktygslåda med både standardiserade och specialiserade tvättekniker att utgå från.

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda, Sweden
  +46 472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB