Kammartvättar

Kammartvätt
VKT-BASIC

VKT-BASIC är en kompakt och robust industritvättmaskin. Den passar perfekt på mindre fabriker där många olika typer av gods behöver bli omsorgsfullt rengjorda. Tvättmaskinen passar även utmärkt på underhålls- eller reparationsavdelningen på större industrier.

VKT-BASIC är en energisnål kammartvättmaskin i enstegutförande. Den går att få med ett flertal tillbehör, i olika storlekar samt med pneumatisk lucka eller fällucka. Maskinen är väl isolerad och har ett helt slutet vätskesystem. Den håller en låg ljudnivå, har en ergonomisk arbetshöjd och är enkel att underhålla.

Viverk Kammartvätt VKT Basic

Tvättgodset placeras på en stadig och oöm beskickningsvagn som skjuts in i spolkammaren. Spolramperna börjar rotera så att de ställbara spoldysorna kommer åt att rengöra godset från alla håll, även underifrån. Vätskan leds till en filterkorg där spånor och större partiklar filtreras bort. Korgen i rostfritt stål och med maskstorlek 650 micron är enkel att ta ut och rengöra.

Spolningen sker med en rostfri centrifugalpump. Pumpen har en mekanisk axeltätning som förhindrar läckage. På ledningen är en manometer installerad för visuell kontroll av spolsystemets kondition. På så sätt kan man upptäcka brister och underhålla maskinen i tid.

Efter tvättning skjuts beskickningsvagnen ut på antingen en transportvagn eller en fastmonterad lastplattform beroende på vilket tillbehör ni väljer.

Arbetscykeln kontrolleras av ett sekvensstyrt program som på inställda tider startar/stoppar pump och evakuering. Tvättiden kan enkelt ändras på manöverpanelen.

Produktinformation

 • Flexibel tvättning av olika typer av gods – på fixtur eller direkt på beskickningsvagnen
 • Styrs via en lättmanövrerad panel
 • Programmerbara tvättprogram utifrån dina krav på tid, renhet och miljö
 • Tillverkad i Sverige med svenska kvalitetskrav
 • Invändigt 2 mm rostfri plåt, isolering av 35 mm mineralull som åter täcks med rostfri plåt
 • Garanti: 1 år

 


Mått och vikt

Modell

Djup mm

Höjd mm

Bredd mm

Höjd typ P mm

Bredd lucköppning

Höjd evak. fläkt mm

Pålastningshöjd mm

Pumput-stick mm

Djup lucka typ F mm

Lastområde mm

Fri tvätthöjd mm

Max godsvikt kg*

A

B

C

D

E

F

G

H

I

VKT-115-F

1358

2062

1335

-

1052

286

814

332

996

1000

800

300

VKT-115-P

1397

2062

1335

2922

1052

286

814

332

-

1000

800

500

VKT-155-F

1756

2062

1738

-

1452

286

814

332

996

1400

800

300

VKT-155-P

1795

2062

1738

2996

1452

286

814

332

-

1400

800

500

VKT-215-P

2400

2062

2338

2052

2052

286

814

332

-

2000

800

800

 


Teknisk information

Modell

Anslutningseffekt kW

Säkring 3 x 400 VA

Tank

Pump

Värmeeffekt kW

Tankvolym l

Kapacitet l/min

Tryck kPa

VKT-115-F

17

32

12

600

200

450

VKT-115-P

17

32

12

600

200

450

VKT-155-F

31

40

24

1100

280

400

VKT-155-P

31

40

24

1100

280

400

VKT-215-P

45

632

36

2000

400

440

 • Avsedd för alkalisk tvättvätska
 • Max tvättemperatur 80 °C
 • Manöverspänning -24V/~220 V 50Hz
 • Elutrustning enligt norm SS EN 60204-1
 • Drift- och skötselinstruktioner medföljer


Översikt


Tillbehör

VKT-115

VKT-155

VKT-215

Digital display

ingår

ingår

ingår

Vattenindikator

ingår

ingår

ingår

Beskickningsvagn

ingår

ingår

ingår

Fällucka

valbar

valbar

ej valbar

Pneumatisk lucka

valbar

valbar

ingår

Klämlist

valbar

valbar

valbar

Evakueringsfläkt

valbar

valbar

valbar

Motordriven svivel

ej valbar

ej valbar

ingår

Kemikaliedosering

valbar

valbar

valbar

Vattenpåfyllning

valbar

valbar

valbar

Oljeseparator

valbar

valbar

valbar

Lastplattform

valbar

valbar

valbar

Transportvagn

valbar

valbar

ej valbar

Tömningsventil, tank

valbar

valbar

valbar

VKT Premium

VKT-PREMIUM är en modulbaserad och helt kundunik industritvättmaskin som specialproduceras för att möta specifika krav såsom mått, renhet, torrhet och tvätt.

Grunden är en kammartvätt där tvättgodset placeras i en godskorg eller på en palett som matas in i spolkammaren. Spolramperna roteras så att de ställbara spoldysorna kommer åt att rengöra godset från alla håll, även underifrån, med maximalt spoltryck och högt flöde. Vätskan leds till en filterkorg där spånor och större partiklar filtreras bort. Uppvärmning av baden sker med rostfria elpatroner.

Den robusta maskinen är väl isolerad och har helt slutna vätskesystem med återvinning för att minska kostnader och minimera miljöpåverkan. Maskinen håller en låg ljudnivå, kräver minimalt med service, har en ergonomisk arbetshöjd och är enkel att underhålla. Maskinen kan kombineras med ett flertal olika transportsystem och luckvarianter.

Med detta som bas adderar vi sedan maskiner och specialfunktioner för att garantera att godset blir skinande rent i enlighet med kravspecifikationerna.

Beroende på kravspecifikationer och godsets uppbyggnad kan vi även integrera olika unika funktioner för att säkerställa kvaliteten genom hela processen.

 • Chip Clean
 • Flex-Lance
 • Rotation av gods
 • Kylning
 • Värmning
 • Torkning
 • Ångkondensering
 • Energiåtervinning
 • Uppkopplade maskiner

 

Beroende på vilka krav ni har, kan ni välja mellan en- och fler- stegsmaskiner, där alla kan matas manuellt eller automatiskt.

 • Enstegsmaskin: en tank för tvätt och avfettning.
 • Tvåstegsmaskin: två tankar – en för tvätt/avfettning och en för sköljning.
 • Flerstegsmaskin: fler tankar för avfettning, grovtvätt, fintvätt och rensköljning.

Varje maskin kan utrustas med upp till fyra separata vätsketankar och integrerad torkning. Ett alternativ är att använda gemensamma tankar där växelventiler separerar dem och förhindrar att de olika vätskorna sammanblandas.

Dessa maskiner går sedan att kombinera på olika sätt efter olika behov. Möjligheterna är oändliga. Bland annat kan man koppla samman flera enstegs- och flerstegsmaskiner som kan dela på uppgifterna för att flerfaldiga tvättkapacitet och tvätthastighet. Beroende på era kravspecifikationer förses de med olika kemikalier, olika antal separerade tvätt- och sköljmöjligheter, torktekniker och unika specialfunktioner.

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda, Sweden
  +46 472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB