Kammartvättar

Flow-Jet-tvätt
VFT-BASIC

VFT-BASIC är en liten och robust industritvättmaskin som lämpar sig extra bra för tvättning och/eller avfettning av komplicerade, svårtvättade detaljer och korggods. Den passar perfekt på mindre fabriker, samt underhålls- eller reparationsavdelningen på större industrier, där många olika typer av gods behöver bli omsorgsfullt rengjorda.

VFT-BASIC är en energisnål maskin i enstegsutförande med pneumatisk lucka. Den finns i tre modeller med ett flertal möjliga tillbehör. Maskinen är väl isolerad och har ett helt slutet vätskesystem. Den håller en låg ljudnivå, har en ergonomisk arbetshöjd och är enkel att underhålla.

Viverk Flow-Jet-tvätt VFT Basic

Tvättgodset placeras på en fixtur eller i en korg som skjuts in i spolkammaren, varefter luckan stängs. Med Flow-Jet-funktionen utsätts godsets varje skrymsle och vrå av ett högt tryck av tvättvätska och kavitationsbubblor. Kammaren vätskefylls och breddar konstant över så att olja, smuts och partiklar effektivt sköljs bort.

Efter tvättning evakueras ångan via ett pneumatiskt spjäll. Därefter stängs spjället och fläkten används istället för att blåsa av godset. Värme kan då appliceras för att torka godset snabbt och effektivt.

Tvättprocessens alla steg styrs via en användarvänlig operatörspanel. På pekskärmen finns tillgång till flera olika tvättprogram för olika typer av gods som du själv ställer in och anpassar efter behov. Panelen visar även larm och felsignaler i klartext.

På maskinen finns dörrar som förenklar service och underhåll.

Produktinformation

 • Flow-Jet-teknik för maximal renhet
 • Flexibel hantering av olika typer av gods – på fixtur eller i korgar
 • Styrs via en lättmanövrerad panel
 • Programmerbara tvättprogram utifrån dina krav på tid, renhet och miljö
 • Programmerbara underhållslarm för exempelvis filterbyten
 • Tillverkad i Sverige med svenska kvalitetskrav
 • Invändigt 2 mm rostfri plåt, isolering av 35 mm mineralull som åter täcks med rostfri plåt
 • Utvändigt pulverlackerade och avtagbara täckplåtar med stora dörrar för enkel åtkomst vid service och underhåll
 • Garanti: 1år

VFT Basic måttsatt

 


Mått och vikt

Modell

Djup mm

Höjd mm

Bredd mm

Max godsvikt kg*

Godsutrymme mm

Badvolym l

Antal charger/h

Lasthöjd mm

VFT-64-P1

1900

2500

1400

200

600 x 400 x 330

220

7

985

VFT-86-P1

1700

2500

2100

200

800 x 600 x 330

500

6

1055

VFT-124-P1

2500

2500

1600

200

1200 x 400 x 330

500

6

985

 


Teknisk information

Modell

Anslutningseffekt kW

Säkring 3 x 400 VA

Tank

Pump

Värmeeffekt kW

Tankvolym l

Kapacitet l/min

Tryck kPa

VFT-64-P1

20

32

12

665

200

350

VFT-86-P1

35

40

12/24

965

500

450

VFT-124-P1

35

40

12/24

1100

500

450

 • Avsedd för alkalisk tvättvätska
 • Max tvättemperatur 80 °C
 • Manöverspänning -24V/~220 V 50Hz
 • Elutrustning enligt norm SS EN 60204-1
 • Drift- och skötselinstruktioner medföljer


Översikt


Tillbehör

VFT-64-P1

VFT-86-P1

VFT-124-P1

Digital display

ingår

ingår

ingår

Rotationsenhet

ingår

ingår

ingår

Pneumatisk lucka

ingår

ingår

ingår

Klämlist

valbar

valbar

valbar

Avblåsningsfläkt med integrerad värme

ingår

ingår

ingår

Säkerhetsspärr lucka

ingår

ingår

ingår

Kemikaliedosering

valbar

valbar

valbar

Vattenpåfyllning med nivåhållning

ingår

ingår

ingår

Oljeseparator AU-OL-300

valbar

valbar

valbar

Påsfilter

valbar

valbar

valbar

Högtryckstvättning

valbar

valbar

valbar

Lastplattform

valbar

valbar

valbar

Transportvagn

valbar

valbar

valbar

Ultraljudstvättning

valbar

valbar

valbar

Integrerad vakuumtork

valbar

valbar

valbar

VFT-Premium

VFT-PREMIUM är en helt kundunik tvättmaskin där flera specialanpassade moduler sätts samman för att möta specifika krav såsom mått, renhet, torrhet, temperatur och tvättning.

Grunden är en Flow-Jet-tvätt där godsets varje skrymsle och vrå utsätts för ett högt tryck av tvättvätska och kavitationsbubblor. Kammaren vätskefylls och breddar konstant över så att olja, smuts och partiklar effektivt sköljs bort. Flow-Jet är som bäst när renhetskraven är som störst och godsets form gör det svårt att komma åt i alla håligheter. Det är också en perfekt lösning för ömtåligt och/eller mycket förorenat gods.

Maskinerna är väl isolerade och har ett helt slutet vätskesystem för att minska miljöpåverkan. De håller en låg ljudnivå, har en ergonomisk arbetshöjd och är enkla att underhålla.

Med detta som bas adderar vi sedan maskiner och specialfunk- tioner för att garantera att godset blir skinande rent i enlighet med kravspecifikationerna.

Beroende på kravspecifikationer och godsets uppbyggnad kan vi även integrera olika unika funktioner för att säkerställa kvaliteten genom hela processen.

 • Chip Clean
 • Flex-Lance
 • Ultra Clean
 • Kylning
 • Värmning
 • Torkning
 • Ångkondensering
 • Energiåtervinning
 • Uppkopplade maskiner

 

Beroende på vilka krav ni har, kan ni välja mellan en- och fler- stegsmaskiner, där alla kan matas manuellt eller automatiskt.

 • Enstegsmaskin: en tank för tvätt och avfettning.
 • Tvåstegsmaskin: två tankar – en för tvätt/avfettning och en för sköljning.
 • Flerstegsmaskin: fler tankar för avfettning, grovtvätt, fintvätt och rensköljning.

Varje maskin kan utrustas med upp till fyra separata vätsketankar och integrerad torkning. Ett alternativ är att använda gemensamma tankar där växelventiler separerar dem och förhindrar att de olika vätskorna sammanblandas.

Dessa maskiner går sedan att kombinera på olika sätt efter olika behov. Möjligheterna är oändliga. Bland annat kan man koppla samman flera enstegs- och flerstegsmaskiner som kan dela på uppgifterna för att flerfaldiga tvättkapacitet och tvätthastighet. Beroende på era kravspecifikationer förses de med olika kemikalier, olika antal separerade tvätt- och sköljmöjligheter, torktekniker och unika specialfunktioner.

 • Minimerad badvolym gör att dysorna sitter optimalt nära godset, vilket gör att det kan tillgodogöra sig hela spoltrycket samtidigt som det skapar stor omsättning i badet. Ejektorinsprutning av luft i tvättbadet ger kavitation som styrs direkt mot tvättgodset, vilket skapar en effektiv tvättprocess.
 • Olja och partiklar följer med upp till ytan och lägger sig inte på gods igen när nivån sjunker, eftersom vätskan hela tiden strömmar över badets kant.
 • Feldiagnostik i klartext på operatörspanel.
 • Tryckledningen från pumpen är överdimensionerad en storlek för att minska tryckförluster i ledningen och därigenom få ett maximalt spoltryck över spoldysorna.
 • Helt tät lucka med skyddad gummitätning. Utformningen gör den mycket servicevänlig eftersom tanken är helt åtkomlig och försedd med stora filterkorgar.
 • Axeltätningen kan bytas utan att tanken töms eftersom pumpens sugsida är försedd med en ventil.
 • Stora lutningar i maskinens botten gör den lätt att tömma och rengöra.

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda, Sweden
  +46 472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB