Om Viverk

Vi bygger vår verksamhet på innebörden av orden kompetens, kvalitet och service. För oss är det synonymt med yrkesstolthet. Vi är väldigt stolta över våra industriella tvättmaskiner och är måna om att de ska hålla länge.

Kompetens

Vi har 50 års erfarenhet av att tillverka tvättmaskiner till framgångsrika och ledande industriföretag som ställer exceptionellt höga renhetskrav på sina gods. Grunden till vår framgång vilar på en stark tilltro till produktutveckling och innovation. Tack vare att vi oavbrutet strävar efter att hitta nya och bättre vägar, har vi blivit experter på att utveckla unika lösningar helt anpassade efter våra kunders behov. För att verkligen kunna erbjuda det bästa har vi även ett eget laboratorium för renhetsmätning och utveckling av olika tvättprocesser.

Exklusiva maskiner anslutna online

Som en del i vår utveckling samarbetar vi med experter för att tillverka maskiner uppkopplade mot internet, det som brukar kallas Internet of Things. Tack vare den nya tekniken kan våra maskiner – som är helt ensamma i sitt slag på marknaden – vidarebefordra viktig information i realtid. Det kan vara allt från underhållsbehov, produktivitet och aktuell temperatur till vattenförbrukning och kemikaliekoncentration. Informationen lagras och kan sedan enkelt och säkert delas inom verksamheten. Det går även att erhålla push-notiser vid eventuella larm eller vid fastlagda tidpunkter. En annan viktig fördel är att vi på Viverk också kan koppla upp oss mot maskinerna för att undersöka och avhjälpa eventuella problem – många gånger innan de inträffar.

”Vi ska erbjuda dig de mest funktionella och hållbara tvättmaskinerna för industriellt bruk på marknaden. När du som kund väljer att samarbeta med oss kan du vara förvissad om att vi anpassar våra lösningar efter dina behov så att ditt slutresultat ska bli det bästa möjliga.”

Michael Wickell, VD

Kvalitet

Ordet kvalitet kan innebära många olika saker beroende på vem man frågar och vad man vill uppnå. För oss på Viverk är kvalitet synonymt med funktionalitet och hållbarhet.

Funktionalitet

Vi tillverkar våra tvättmaskiner med stor omsorg och hög precision för att både passa de gods våra kunder behöver tvätta, och samtidigt möta de mest specifika renhetskrav. I nära samarbete med våra kunder ser vi till att den mest lämpliga tekniken används för att göra godsen rena så enkelt och miljövänligt som möjligt. Att maskinerna är avancerade innebär inte att de är svåra att hantera, tvärtom. Det är viktigt att de är användarvänliga och enkla att sköta.

Mikroskop

Hållbarhet

Hållbara och lättservade industritvättmaskiner ökar inte bara vår yrkesstolthet – när slutresultatet blir perfekt ökar även hållbarheten på godset. Det i sin tur innebär ett ökat förtroende för våra kunders produkter, och vinster för miljön eftersom mindre material och tillverkningsprocesser krävs. Till våra tunneltvättmaskiner kan vi exempelvis erbjuda en helt ny innovation: en energiåtervinningsteknik som ger både ekonomiska och miljömässiga besparingar i form av lägre elräkningar och energiförluster. Med hjälp av en smart värmeväxlare hettas tvättvattnet upp med värme från evakueringsluften. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv är de industrianpassade och robusta maskinerna också designade för att vara lätta att rengöra och serva såväl som uppdatera och bygga ut. På så sätt försäkrar vi oss om att våra maskiner kan vara i bruk länge. Ur miljösynpunkt arbetar vi också ständigt med vilka och hur mycket kemikalier vi använder till våra tvättar. Även detta är helt behovsanpassat. På samma sätt försöker vi uppnå helt slutna system och att få maskinerna så energisnåla som möjligt.

Service

För att en maskin ska hålla länge och leverera önskat resultat, krävs också att man vet hur den ska användas. För oss är det därför viktigt att kunna bistå våra kunder med vår kompetens vad gäller rätt tvätteknik för olika slags gods, kemikalieanvändning, renhetskrav och service. En viktig del av vårt erbjudande innefattar därför utbildning, rådgivning och maskinservice. Eftersom vi finns i småländska Vislanda och inte i någon annan del av världen, kan ni vara trygga i att vi kan komma och installera såväl som serva maskiner inom rimliga tider. Och är det väldigt bråttom kan vi supportera via telefon. Och med dagens teknik kan vi även koppla upp oss online mot maskinerna för att kontrollera eller hitta roten till ett eventuellt problem. Målet är alltid att oplanerade driftstörningar ska minimeras, medan renhet, hållbarhet och lång livslängd ska maximeras. För ökad trygghet kan du även teckna serviceavtal med oss.

Viverk Service

 

Viverk AB   Olvägen 25   342 50 Vislanda, Sweden
  +46 472 - 343 60   info@viverk.se

Viverk AB