På Xylem i Emmaboda jobbar 1 200 personer med allt från gjutning, statortillverkning, bearbetning, montering och provning av framförallt dränkbara pumpar.

På Xylem i Emmaboda jobbar 1 200 personer med allt från gjutning, statortillverkning, bearbetning, montering och provning av framförallt dränkbara pumpar.

På Xylem Water Solutions Manufacturing AB i Emmaboda tillverkar man bland annat pumpar och har gjort så under många år. Innan en pump blir en pump behöver delarna tillverkas, bearbetas och tvättas, men när utrymmet är begränsat kan det krävas unika lösningar för att få allt på rätt plats.

Joakim Dahl, produktionsledare på Xylem.

Joakim Dahl, produktionsledare på Xylem.

Xylem Water Solutions Manufacturing AB i Emmaboda hette tidigare Flygt, men är nu en del i Xylem-koncernen. Det vill säga ett globalt vattenteknikföretag med 17 000 anställda i 150 länder som utvecklar innovativa teknologiska lösningar för världens vattenutmaningar.

Det är även Xylem som tillverkar de pumpar som används i Viverks tvättmaskiner.

På Xylem i Emmaboda, som är den största tillverkande enheten inom koncernen, jobbar idag cirka 1 200 personer med allt från gjutning, statortillverkning, bearbetning, montering och provning av framförallt dränkbara pumpar.

– Ofta rör det sig om stora och tunga delar som behöver tvättas rena från skärvätskor och spånor efter bearbetningen före målning och montering, berättar Joakim Dahl som är produktionsledare på Xylem Water Solutions Manufacturing AB i Emmaboda.

Ni har redan en tvätt från Viverk sedan tidigare?

– Ja, vi har många Viverk-tvättar här på företaget. Den äldsta har vi haft i 30 år, men när en ny bearbetningsmaskin skulle installeras behövde vi flytta en av de äldre tvättmaskinerna som är nedsänkt i golvet.

För att slippa behöva gräva ett nytt hål i golvet på annan plats ville vi även undersöka om det inte gick att lösa på något annat smidigare sätt, berättar Joakim Dahl.

Lasthöjd och takhöjd ett hinder

Problemet för Xylem var framför allt lasthöjden på tvättmaskinen då tvättankarna höjer upp den nedre lasthöjden. Samtidigt var takhöjden begränsad och en del gods ganska höga. Det var anledningen till att den gamla tvätten som nu skulle flyttas hade sänkts ner i golvet.
Så Xylem vände sig till Viverk för att höra om fanns andra möjliga lösningar.

– Och det löste ni ju galant, tillägger Joakim Dahl och berättar att den nya tvätten nu står där den gamla borde ha stått, nära de maskiner som har mest gods att tvätta, med låg lasthöjd och utan att vara nedsänkt i golvet.

Mats Olausson lastar gods på en av in- och utmatningsvagnarna.

Mats Olausson lastar gods på en av in- och utmatningsvagnarna.

 

Med tankarna tio meter bort och dubbla matningar

– Vi har ganska trångt med plats här, men genom att placera de separata tankarna på andra sidan truckgången behövde vi bara fräsa upp en mindre ränna i golvet vilket var betydligt mycket smidigare än om vi hade grävt ner en hel anläggning.

En annan speciallösning är möjligheten att mata in och ut gods från två håll i maskinen.

– Dubbla in och utmatningar fanns även på den gamla tvätten, men då fanns bara en enda stor släde till detta. Den nya har två separata vagnar som gör att bägge kan vara ute och lasta samtidigt eller att en lastas medan den andra tvättas. Det är mer flexibelt när man kan lasta gods även när maskinen är igång och nu kan operatörerna även se varandra och vad som händer, förklarar Joakim Dahl.

Förutom dubbla in och utmatningsluckor är även manöverpanelerna dubblerade så att maskinen kan startas och köras från två håll. Då ser man dessutom hur lång tid det är kvar av en pågående tvätt även från ”baksidan” och när tvätten blir ledig väljer man enkelt vilken sida som ska användas som framsida härnäst.

Joakim Dahl framför tankarna som är placerade på andra sidan truckgången och sammanbundna med tvätten via en kulvert.

Joakim Dahl framför tankarna som är placerade på andra sidan truckgången och sammanbundna med tvätten via en kulvert.

 

Fungerar det som avsett?

– Vi hade en rätt tight tidsplan för att riva den gamla maskinen och få in den nya. Ett tag såg det ut att bli försenat, men Viverk lyckades få till en smidig installation så vårt glapp stannade på några få dagar.

– Vi hade lite strul vid igångkörningen, men det fixades snabbt och nu fungerar det mycket bra. I samband med strulet gjorde vi även ett par programuppdateringar med justerade tider och larmnivåer, så ja, det fungerar riktigt bra nu.

– Om jag skulle säga att något varit mer värdefullt än något annat är det att ha personal tillgänglig på nära håll så att man snabbt kan få hjälp av kunnigt servicefolk. Framförallt i början, för det dyker ju alltid upp något under en igångkörningsprocess. Och där har Viverk visat både snabbhet och stor kunskap, berättar Joakim Dahl.

Se mer om Xylem här.

 

Viverk AB