– Ju mer avancerad utrustning du sätter på maskinen desto mer data får du, säger Thorben Möller Hansen.

– Ju mer avancerad utrustning du sätter på maskinen desto mer data får du, säger Thorben Möller Hansen.

Framtidens anläggning kommer aldrig att behöva stå stilla. Den har 99 % tillgänglighet och kräver inte längre någon personal på golvet utan robotar sköter såväl daglig drift som underhåll. Det förutspår Viverks el- och automationsguru Thorben Möller Hansen och här är hans förklaring.

När en unik tvättmaskin ska få liv är det programmet som får maskinen att utföra sitt jobb med hjälp av alla sensorer och komponenter som byggts in. Ju mer avancerad maskin desto mer komplicerad programvara. När flera tvättsteg ska kombineras med automation eller robotmatning mångfaldigas dessutom det som ska samverka.

Det är då Viverks guru Thorben Möller Hansen kommer in i bilden, och här är Thorbens framtidsspaning inom smart teknik som Industri 4.0 och Internet of Things.

Vad är smart teknik inom industrin?

Thorben Möller Hansen är Viverks el- och automationsguru.

Thorben Möller Hansen är Viverks el- och automationsguru.

– Det smarta är att man kan hitta och se på komponenter när de börjar bli slitna, att man har någon form av koll på och kan övervaka och byta ut dem innan de går sönder och orsakar större avbrott, berättar Thorben.

Detta är i och för sig inget nytt, det har gjorts länge manuellt där man bokför driftstider och utgår från tillverkarens uppgifter om livslängd och på så sätt byter ut sliten utrustning i tid. Men det är detta som kan göras så mycket smartare.

– Ju mer avancerad utrustning du sätter på maskinen desto mer data får du och kan man lagra data i molnet kan man se även trendkurvor på motorer och se hur de förändras över tid och på så sätt beräkna och förutsäga när det blir dags att byta innan den blir olönsam eller orsakar ett ofrivilligt stopp.

Vad är det största som skett de senaste fem åren?

– Det är dels all den övervakning av komponenter som blivit möjlig, dels möjligheten att se och övervaka på distans via internet och molntjänster. Men även styrutrustningen har utvecklats och blivit mycket bättre. Du kan dessutom få de flesta komponenter med inbyggda övervakningsbara system idag.

IO-Link är ett sådant system som ser ut att bli allt vanligare. Det är ett förenande system som gör att vi kan läsa av och kommunicera direkt med komponenter på ett enkelt sätt. Men det finns fler.

– Det grafiska gränssnittet har också utvecklats enormt där skärmarna har växt från små displayer med enkel basinformation till nästan tv-stora pekskärmar med allt från detaljstyrning till driftstatistik och övervakning i realtid. Idag lägger jag nästan lika mycket tid på att utforma skärmgränssnittet som på själva styrprogrammet och nu går det att göra så mycket mer direkt från displayen.

Thorben Möller Hansen är den som programmerar Viverks mest avancerade tvättanläggningar där automation och tvättanläggning ska verka i bästa samklang.

Thorben Möller Hansen är den som programmerar Viverks mest avancerade tvättanläggningar där automation och tvättanläggning ska verka i bästa samklang.

Vad tror du kommer att utvecklas mest de kommande fem åren?

– Jag tror att det kommer att bli robotdelen. Men först efter att alla motorer och pumpar utrustats med vibrationssensorer och att alla data blivit tillgängliga och lagrade i molntjänster där olika former av AI-tjänster tolkar och förutsäger när det är optimalt att utföra underhållsåtgärder, service och utbyten så att driftstopp minimeras.

Hur ser framtidens industritvättanläggning ut?

– Framtidens anläggning kommer aldrig att behöva stå stilla. Den har 99 % tillgänglighet och kräver inte längre någon personal på golvet utan robotar sköter såväl daglig drift som underhåll, avslutar Thorben.

Viverk AB