Med ökad orderingång och ett växande behov av Viverks renhetsteknik ökar nu Viverk kapaciteten med flera nya medarbetare inom olika områden.

Generellt sett har Viverk varit stora inom industrin där renhetskraven kontinuerligt ökar för allt fler komponenter. På senare tid har även komponenter inom eldrivna fordon och maskiner tillkommit vilket också bidrar till Viverks ökande orderingång.

Michael Wickell, Viverk

Michael Wickell, Viverk

– Vi står nu inför en framtid med mycket god beläggning och fortsatt stark orderingång. Vi har den kapacitet som krävs för att klara dessa åtaganden, men söker nu fler medarbetare för att bygga bolaget större och kunna hjälpa även de företag som står inför ökade behov av ny, smartare teknik för att klara sina ökade renhetskrav, säger Michael Wickell, VD för Viverk AB.

Vill du bli en del av Viverks vinnande team? Just nu söker vi:

Viverk söker konstruktörer

Viverk söker maskinbyggare

Viverk AB