Nätverket Centrum för renhet (CFR) har samlats och hållit utbildning. Denna gång var det Viverk som fick bidra med sina kunskaper i ämnet för att göra rent på djupet.

I Viverks presentation förklarade Michael Wickell hur olika tvättmetoder och tvättekniker hänger ihop och hur man kan balansera fram de önskade renhetskraven på optimala sätt med hjälp av Sinners cirkel.

Peter Helmersson

Peter Helmersson

– Det var en presentation som gick på djupet, men det var mycket uppskattat. Det visar inte minst alla de frågor och diskussioner som följde där teorierna omsattes i medlemmarnas mer konkreta fall, konstaterar Peter Helmersson på Viverk som deltog i eventet.

CRF är ett medlemsprogram inom RISE där svenska företag samlas med gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov inom området teknisk renhet mot tillverkande industri och verkstäder.

Viverk bidrar med kunskap inom industriell renhet

Michael Wickell, Viverk

Michael Wickell

– Syftet med träffar som dessa är att stärka medlemmarnas kompetens och konkurrenskraft. Och här kan Viverk bidra med kunskap inom industriell tvätt, partikel- och ytrenhet, berättar Michael Wickell, vd för Viverk som även genomförde Viverks del av utbildningen.

– Vi gör ju ganska ofta saker med just RISE och SKF, men har även på agendan att göra saker med andra stora aktörer. Genom att visa hur företag kan optimera sina tvättprocesser och nå sina renhetskrav med minsta möjliga insats och samtidigt värna om miljön gör även vi en insats för en långsiktig och hållbar industri, tillägger Peter Helmersson.

Nätverket Centrum för renhet (CFR) håller utbildning. Här är det Viverk som bidrar med sina kunskaper inom industriell renhet.

Nätverket Centrum för renhet (CFR) håller utbildning. Här är det Viverk som bidrar med sina kunskaper inom industriell renhet.

 

Viverk AB