Redo att hjälpa industrin igång!

Nu börjar hjulen snurra så smått igen och på måndag öppnar återigen de stora tillverkarna inom industrin. Även om många fortfarande är permitterade har många verksamheter fortsatt och nu jobbas det för fullt med att förbereda för återstart av den tunga tillverkningsindustrin.

De industrier som stängt ner helt har nu fullt upp med att serva och förbereda och göra processerna körklara för skarp drift i nästa vecka medan många andra som inte stängt nu står redo att återuppta verksamheten med nyservad maskinpark.

Även Viverk har använt tiden till att bli ännu bättre

Viverk är ett av de företag som inte stängt ner helt och nu står rustade till tänderna för att hjälpa sina kunder igång på bästa sätt.

– Vi har använt tiden för att komma i kapp och stärka våra egna resurser inom eftermarknad och nu allokerar vi extra resurser för att kunna vara en minst lika trygg partner idag som vi varit sedan 1947. Så vi står redo och kan snabbt ge service och hjälp till tillverkningsindustrin inför deras uppstart, säger Åke Nyberg, ansvarig för service och eftermarknad på Viverk.

Redo att hjälpa industrin igång

– Mitt arbete under den här tiden har varit att tillsammans med personalen vidareutbilda oss och säkerställa att vi har alla resurser på rätt plats för att komma stärkta och ännu bättre rustade ur den här krisen. Vi är därför väl rustade att hjälpa alla tillverkande företag nu när de ska dra igång igen. För att ytterligare ge stöd och hjälp utökar vi nu vår tillgänglighet genom att ha flexibel jour, både digitalt och via telefon, för att vara tillgängliga under återstartens mest kritiska skede, säger Michael Wickell, vd för Viverk.

– Vi har standardtvättar redo i lager, men det är ändå en viss leveranstid på att få fram en tvätt/tork-anläggning då det är många moment som skall falla på plats innan leverans, så var proaktiv och se framåt med tillförsikt, tillägger Peter Helmersson som är teknisk säljare och rådgivare inom region syd.

Vill du veta mer? Du hittar våra respektive kontaktuppgifter här:

Viverk AB