Renhet är en viktig miljöfråga och i tillverkningsindustrin kan renhet många gånger vara avgörande för produkters livslängd och miljöpåverkan. Nu samlar forskningsinstitutet RISE ledande industriföretag i forumet Centrum för renhet, och Viverk är ett av företagen.

Kraven på renhet för ingående komponenter i olika industriella applikationer ökar kontinuerligt. Renhet är en förutsättning för hållbara produkter, effektiva produkter och hög precision, och där är Viverk en ledande aktör.

– Viverk deltar i Centrum för renhet som experter inom industriell tvätteknik. Våra kunder har idag höga renhetskrav på sina produkter och kräver ofta kundanpassade funktionslösningar vilket är Viverks specialitet tack vare våra unika lösningar och breda kompetens inom tvätteknik, berättar Michael Wickell, VD på Viverk.

Centrum för renhet

Centrum för renhet är ett medlemsprogram där svenska företag samlar sina gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov inom området renhet och får tillgång till en samlad och uthållig utvecklingsresurs inom områden som:

  • Partikelrenhet
  • Renhet avseende olja
  • Fett och salter
  • Processvätskor samt den kringliggande miljöns påverkan på produkters/komponenters renhet

Fakta

RISE – Research Institutes of Sweden AB är ett forskningsinstitut i aktiebolagsform som ägs av svenska staten och har som uppdrag att verka för hållbar tillväxt i Sverige. Se mer om RISE här:

Centrum för renhet är ett forum inom RISE där ledande industriföretag utvecklar sin kompetens inom området industriell renhet. Medlemsföretag är SKF, Volvo, Gnosjö Automatsvarvning, Lesjöfors Industrifjädrar, Exova Materials Technology, Parker Hannifin, GKN Driveline, BorgWarner Sweden, Autotube, Pihls, Scania och Viverk. Se mer om Centrum för renhet här:

Mer info

Vill du veta mer om Viverks medverkan i Centrum för renhet, kontakta Michael Wickell på telefon 0472-34360 eller e-post: michael.wickell@viverk.se

Vill du veta mer om Viverks tvättanläggningar, kontakta Peter Helmersson på telefon 0472-34376 eller e-post: peter.helmersson@viverk.se

Fotnot: Viverks tvättanläggningar finns både i standardutföranden och som helt kundunika lösningar. Det är kundens krav på renhet, tillgänglighet och kapacitet som styr vad som rätt anläggning från Viverk.

Viverk AB