Kemikit vinster

Tack för alla bidrag i Viverks sommartävling 2020. Det har varit en spännande uppgift att ta del av alla svaren. Vinnarna är nu utsedda och kommer att belönas med värdefulla badanalysverktyg.

Vinsten till vinnarna är en utbildning i hur man gör en badanalys och de verktyg som behövs för att kunna genomföra analyserna i framtiden. Men det är inte samma vinster för alla. 

Skräddarsydda vinster

Eftersom vinnarna har olika typer av tvätt och tvättvätskor ser analysverktygen lite olika ut beroende på vad de ska användas till. Därför är våra vinster skräddarsydda för vinnarens speciella tvättbad och kan innehålla lite olika saker beroende på vad som ska analyseras.

IKP bidrar med stora kunskaper inom kemi

Här har även vår kemi-leverantör IKP ställt upp och bjuder frikostigt på sin stora kunskap i ämnet tillsammans med Viverk, så det är värdefulla priser som kan hjälpa vinnarna optimera såväl renhet som ekonomi och miljöhänsyn.

Våra vinnare kommer att kontaktas och meddelas separat.

Vinst: kemikit V131.

Vinst: kemikit V131.

Vinst: kemikit V131.

Vinst: kemikit V145.

Viverk AB