ITH - Institutionen för tillämpad hydraulik är Nordens bredaste kompetenscentrum för hydraulik.

Nu har ITH, SKF och Viverk tagit fram en gemensam utbildning inom renhetsteknik som syftar till att uppnå önskade renhetsmål genom ett mer systematiskt arbete med effektiva åtgärder som att göra rätt sak på rätt plats i rätt tid.

ITH – Institutionen för tillämpad hydraulik är Nordens bredaste kompetenscentrum för hydraulik. SKF är världsledande inom kul- och rullager tack vare hög kvalitet och tillförlitlighet. Något som i båda fall uppnåtts till stor del med ett gediget renhetsarbete. Detta kompletteras med Viverks kunnande om praktiskt renhetsarbete och blir på så sätt en bred utbildning med ett stort djup som sträcker sig genom hela tillverkningsprocessen.

Agenda
08:30 Intro – presentation mm
08:45 SKF föreläsning 1
09:35 Paus
09:50 ITH föreläsning 1
10:35 Viverk föreläsning 1
11:20 Lunch 
12:20 SKF föreläsning 2
13:00 ITH föreläsning 2
13:40 Paus
13:50 Viverk föreläsning 2
14:20 Q & A
15:00 Rundvisning i grupper på SKF

  • SKF:s Petter Hägg kommer att föreläsa om hur SKF ökar tillförlitlighet och livslängd genom att ha med renhetsaspekten igenom tillverkningens alla steg, och visa hur SKF idag kan rena oljor så att de kan återanvändas i ett kretslopp.
  • ITH:s Jon Sandström kommer att föreläsa om kravställning, vikten av renhet i hydraulsystem, analysmetoder, partikelmätning i luft, systematiskt renhetsarbete med hydraulikinriktning och bjuda på egna erfarenheter från ett hydraulikperspektiv.
  • Viverks Michael Wickell kommer att föreläsa om hur man bäst uppnår ställda renhetskrav, rengöring, tvätteknik och tvättutrustning i praktiken samt om hur vätskerening kan minska kostnaderna. Dessutom bjuds det på en komplett livscykelanalys för en tvättanläggning med CO2-utsläpp i olika skepnader samt hur du som tillverkare kan spara såväl kostnader som miljö på cirkulära affärer.

Efter föreläsningarna bjuds det på rundvandring i SKF:s moderna tillverkning där du som deltagare får se och uppleva hur SKF själva arbetar med att rena sina oljor och tillverkningsprocesser.

Mer information
Var: SKF, Sven Wingguist gata 2 – Göteborg
När: 2024-05-07 kl 08:30 – 16:00 (kaffe från 08:00)
Pris: 7 500 kr per deltagare. Kaffe och lunch ingår. Vid anmälan av fler än tre från samma företag ges rabatt på 750 kr per deltagare från och med deltagare nummer tre. Moms tillkommer.
Mer information: kontakta Peter Helmersson på mail peter.helmersson@viverk.se, eller telefon 0735-233 000.
Anmälan: Anmäl dig här!

ITH-logga

ITH – Institutionen för tillämpad hydraulik är Nordens bredaste kompetenscentrum för hydraulik. ITH drivs som en stiftelse av huvudmän som är stora aktörer inom hydraulik.

AB Svenska kullagerfabriken satte Sverige på kartan 1907, och är idag det stora internationella företaget SKF.

Viverk utvecklar och tillverkar marknadens mest funktionella och hållbara tvättmaskiner för industriellt bruk.

Viverk AB