Femte delen i Viverks serie om tvättkunskap är en ordlista med begrepp inom industriell renhet.

Cykeltid – tiden för en tvättcykel, ett steg i tvättprocessen. Kan avse ett eller många gods som tvättas samtidigt. Styrs även av tvättprogrammet.

Dispersion – blandningar av ämnen som inte är lösliga i varandra, men som kan blandas när de är i olika faser som fasta partiklar, vätskedroppar eller gasbubblor.

Emulsion – blandningar av vätskor som normalt inte blandar sig särskilt lätt, som exempelvis vatten och olja.

Fosfatering – är ett korrosionsskydd som bygger på att ytan på detaljer av stål ombildas till ett tunt, finkristallint skikt av fosfater. Behandlingen kan även kallas förzinkning då zinkfosfat används. En fosfaterad yta har en porös karaktär och är en god grundyta för målning och lackering.

Livslängd – Tvättning har ingen direkt påverkan på själva godsets livslängd, men godsets renhet i exempelvis ett mekaniskt system har en avgörande betydelse för dess livslängd. Föroreningar, spånor och andra oönskade partiklar sliter hårt på alla komponenter som är i rörelse vid mekaniskt arbete. Därför blir renheten ofta helt avgörande för systemets livslängd.

Process – det tvättprogram som används för att tvätta gods. Tvättprogrammet styr i vilken ordning exempelvis spolning, tvätt, rensköljning och torkning ska ske, hur lång tid varje moment ska pågå och vid vilken temperatur. Viverks maskiner styrs av avancerade PLC-datorer.

Renhetskrav – Det finns ett antal standarder för krav av renhet som definierar hur många främmande partiklar det får finnas på en viss yta eller i en mängd vätska. ISO 4406, Volvo STD 107-0002 och Scania 4189 är tre exempel på sådana renhetsstandarder som beskriver hur renheten definieras och mäts. Renhetskraven specificeras med en renhetsnivå för olika kategorier av kontaminering, partikeltyp, partikelstorlek eller ytspänning.

Rostskydd – Många metaller som järn, stål, gjutgods och aluminium oxiderar (rostar) när de inte behandlats med någon form av rostskydd som olja, färg eller liknande. När metallgods tvättas industriellt rengörs de ofta så väl att även rostskyddet försvinner. Därför är det viktigt att godsen även rostskyddas efter tvätt.

Spoltvätt – spolning med riktade dysor från fasta eller roterande spolbågar.

Spånor – metallflisor och rester från gjutskägg, grader, borrhåll och utskurna gängor.

Takttid – tiden för ett gods att bli tvättat och torkat, från inmatning till utmatning. Styrs även av tvättprogrammet. Vid parallell tvättning kan takttiden även avse hur många komponenter som processas per tidsenhet – tvättkapacitet.

Torkning – Tvättat gods kan torkas med värme, lufttryck, vakuum och rotation, gärna i kombination med varandra när kraven på torrhet och hög kapacitet är stora.

Tvättkapacitet – antal gods/enheter som kan tvättas per tidsenhet.

Överbreddning – vätskefylld badtvätt där nivån överfylls och föroreningar flyter upp till ytan och sköljs ut över kanten. Används även vid återvinning av tvättvätskor där sköljvätska kan återanvändas som tvättvätska.


 

Fler delar i serien:

Tvättkunskap del 1 – Renhet, föroreningar och tvätteknik 

Tvättkunskap del 2 – Viverks olika typer av tvättar

Tvättkunskap del 3 – Kompletterande tvätt- och torktekniker

Tvättkunskap del 4 – Tvättkemi 

Tvättkunskap del 5 – Ordlista

Saknar du något begrepp eller tycker att något behöver förklaras ytterligare? Hör av dig till oss på info@viverk.se.

 


 

Viverk AB