Viverks vakuumtork förångar och suger ut allt vatten så att tvättgods torkar på mycket kort tid.

Viverks vakuumtork förångar och suger ut allt vatten så att tvättgods torkar på mycket kort tid.

Tredje delen i Viverks serie om tvättkunskap handlar om kompletterande tvätt- och torktekniker. Både generella och några Viverk-unika sådana som kan hjälpa till att göra extra rent.

Rotation av gods

En tvättanläggning med möjlighet att rotera godset kan både tvätta godset renare och tömma godsets håligheter på vattensamlingar som annars kan vara svåra att torka bort.

Rotation av gods kan göras i kammartvättar och Flow-Jet-tvättar och lämpar sig för specifika gods med komplicerade geometrier, ofta större komponenter som placeras en och en eller två och två på en fixtur eller ett inmatningsbord. Godsrotation fungerar även utmärkt för korggods där ett antal komponenter placeras i en sluten nätkorg med god genomströmning.

  • Lämpar sig för gods med komplicerade geometrier och håligheter
  • Renhetsgrad: Hög partikelrenhet, även invändigt

Ultraljudstvätt

Ultraljud rengör mekaniskt genom tryckvågor och behöver därför en vätska att påverka. Ultraljud kan tvätta med enbart vatten, men tvättresultatet blir bättre om vattnet värms, och om rengöringsmedel tillsätts som löser smuts kemiskt och sänker vattnets ytspänning så att tvättvätskan även når in i smala kanaler. Ultraljudstvätten kan med fördel integreras i Flow-jet-tvättar.

  • Lämpar sig för hårt förorenat gods med komplicerade geometrier
  • Effekt: Högsta partikelrenhet, även invändigt

Vakuumtorkning

En vakuumtork torkar gods genom att suga ut all luft så att vakuum uppstår. Vatten förångas olika vid olika tryck och när trycket närmar sig vakuum kokar vattnet bort och försvinner ut med hjälp av vakuumpumpen. En nackdel med vakuumtorkning är att trycksänkning även sänker temperaturen och därför behöver godset hålla en viss värme för att bli torrt utan risk för frysning.

Vakuumtorken kan med fördel integreras i kammar- och Flow-jet-tvättar som då även kan se till så att godset håller tillräcklig temperatur för att undvika frysning.

  • Lämpar sig för gods med komplicerade geometrier och håligheter
  • Effekt: Högeffektiv torkning

Viverk-unik, specialanpassad teknik

Förutom Flow-jet-tvätten har Viverk även utvecklat ett antal olika tekniker som specialanpassats för att nå högsta renhet även i de mest svåråtkomliga fallen.

Flex-Lance

När godset har många vinklingar och vrår som är svåråtkomliga, som till exempel vid trånga kanaler, kan man använda olika typer av spollanser för att komma åt allra längst in. En spollans är en rörlig arm med riktade dysor som kan rengöra på djupet där normal spolning inte når fram.

Invändig tryckspolning

Ett annat sätt är att använda en fixtur eller palett med inbyggd högtrycksspolning där godset fixeras på ett sådant sätt att högtrycksspolning och tvätt kan ske via paletten.

Vid invändig spolning dockas godset eller tvättfixturen mot ett spolmunstycke och på så sätt kan även godsets inre kanaler och utrymmen spolas rena.

Chip Clean

För de allra tuffaste skrymslena som till exempel gängade kanaler och hålrum utan utlopp där kvarvarande spånor kan vara extremt svåra att få ut, har Viverk utvecklat en egen teknik kallad Chip Clean.

Chip Clean-tekniken bygger på precisionsriktad högtrycksspolning i kombination med vickning av godset så att spånorna skjuts ut med hjälp av spolrekylen.

Aqua Cool

Aqua Cool handlar om kylning av gods i samband med torkning. Det görs med hjälp av aerosolkylning, det vill säga att dimma vatten på godset under torkning så att det kyls till önskad temperatur. Aqua Cool-tekniken utnyttjar att vatten har högre effektivitet när det gäller att leda energi än vad luft har.

 

Viverk AB