På Viverk har vi satt en ära i att kunna erbjuda rätt typ av tvätt beroende på godsets art och användning. Viverk har ett antal standard-tvättar som kan lösa de flesta uppgifter, men Viverks stora styrka är att skräddarsy specialtvättar för olika områden.

Inom industrin är ofta tidsfaktorn en väsentlig del för att nå ett högt produktionsflöde i tillverkningsprocessen. Viverk har därför tagit fram tvättar som klarar mycket höga produktionsflöden och kan även kombinera flera olika tvättar som arbetar parallellt och kombinerar flera olika tvättekniker samtidigt som genomströmningshastigheten blir mycket hög.

Spoltvätt är grunden för all tvätt

Spolning är den allra vanligaste tvättekniken och används av de allra flesta typer av tvättar på ett eller fler sätt. Spoltekniken används både för tvätt, sköljning och avblåsning/torkning beroende på vad man spolar med, som exempelvis tvättvätska, avjoniserat vatten och luft.

Spolning används av de allra flesta typer av tvättar. Här har spolkammaren roterande spolarmar med munstycken som omsluter godset från alla håll.

Spolning används av de allra flesta typer av tvättar. Här har spolkammaren roterande spolarmar med munstycken som omsluter godset från alla håll.

Genom att spola med riktade munstycken eller dysor kan man få hög verkningsgrad på godsets träffytor. Genom att rotera godset eller rotera spolbågar med dysor runt godset som ska tvättas kan man uppnå hög renhet på alla yttre ytor. Via spollansar som förs in i hålrum kan man även spola rent i mer svåråtkomliga skrymslen när godset har mer komplicerad form.

Alla Viverks tvättar använder spolteknik på ett eller annat sätt och är därmed spoltvättar, men spoltekniken används på olika sätt i olika typer av tvättar som därmed är bättre eller sämre lämpade för olika typer av tvättgods.

Viverk KammarTvätt – VKT

Kammartvätten är en stängd spoltvätt med spolbågar som spolar, tvättar och torkar gods i ett slutet utrymme – en tvättkammare. En kammartvätt kan ha flera tankar och olika funktioner för tvätt, avsköljning och torkning. Spolbågarna kan vara roterande och dess dysor kan vara riktade till olika kritiska områden.

Eftersom en kammartvätt arbetar i ett slutet system tas all tvätt- och sköljvätska om hand och filtreras, renas och återvinns och på så sätt kan även en stor del av den värme som används återvinnas.

VKT Basic - Viverks standardiserade kammartvätt

VKT Basic – Viverks standardiserade kammartvätt.

För snabbare tvätt med högre kapacitet kan funktionerna även delas upp mellan flera kammare som delar på uppgifterna och tvättar och torkar parallellt. Flerkammartvättar matas med fördel med ett automatiserat transportsystem.

 • Lämpar sig för gods med mindre komplicerade geometrier
 • Renhetsgrad: Hög partikelrenhet, kan även göra rent invändigt med lansfunktion
 • Kapacitet: Tvättcykeltid på 5-30 minuter inklusive torkning

 

Viverk Flow-jet-Tvätt – VFT

Viverks Flow-jet tvätt är i grund och botten en kammartvätt, men med en mer avancerad och Viverk-unik renhetsteknik kallad Flow-Jet som bygger på att kammaren vattenfylls och att vatten och luft sprutas in med ejektorverkan i den vattenfyllda kammaren. Då uppstår kavitationsbubblor som ger önskvärda egenskaper som bättre renhet.

VFT Premium - Viverks specialanpassade Flow-Jet-tvätt

VFT Premium – Viverks specialanpassade Flow-Jet-tvätt.

I tvättsammanhang där gods tvättas under en begränsad tid fungerar kavitationsbubblor som ett kraftigt rengöringsmedel som kan ge den sista höga renhetsgraden som annars är svår att nå.

Flow-jet-tvättens badtvätt överbreddas dessutom så att föroreningar avlägsnas och sköljs ut direkt i ett överbreddningssystem istället för att falla tillbaka på godset. Jämför exempelvis med ett badkar som inte överbreddas utan tappas av underifrån.
Även Flow-jet-tvättens slutna system gör att tvättvätskor och värme återvinns och återanvänds på ett ekonomiskt och ekologiskt fördelaktigt sätt.

 • Lämpar sig för gods med komplicerade geometrier
 • Renhetsgrad: Högsta partikelrenhet, även i invändiga kanaler och i korggods där komponenter ligger tätt tillsammans
 • Kapacitet: Tvättcykeltid på 5-30 minuter inklusive torkning

 

Viverk TunnelTvätt – VTT

En tunneltvätt är en anläggning där gods matas igenom anläggningen på ett löpande band, tvättas och torkas, steg för steg.

VTT - Viverks tunneltvätt där gods grovtvättas, fintvättas och torkas på löpande band.

VTT – Viverks tunneltvätt där gods grovtvättas, fintvättas och torkas på löpande band.

Processen möjliggör parallell tvätt av många gods samtidigt och kan använda tvätteknik som spolning och sköljning, men inte teknik som kräver stängda kammare för att fungera, som Flow-jet, ultraljud och vakuumtorkning.

Även tunneltvätten kan rena, filtrera och återvinna såväl värme som tvättvätskor, men inte med samma höga verkningsgrad som med en stängd tvättkammare.

 • Lämpar sig för gods med enklare geometrier
 • Renhetsgrad: Hög partikelrenhet
 • Kapacitet: Tvättcykeltid på 10-600 sekunder inklusive torkning, beroende på hur många gods som tvättas samtidigt

 

Viverk Karuselltvätt – VKA

Karuselltvätt är en tvättanläggning med flera, oftast fyra, inbyggda tvättar där godset roteras stegvis tvätt för tvätt. I första steget sker ofta en förtvätt. Andra steget kan vara huvudtvätt medan tredje steget kan vara avsköljning och fjärde torkning.

Viverks karuselltvätt VKA lämpar sig särskilt väl för att matas med en robotarm då tvätten matar runt godset till olika stationer i tvättkarusellen.

Viverks karuselltvätt VKA – lämpar sig särskilt väl för att matas med en robotarm då tvätten matar runt godset till olika stationer i tvättkarusellen.

Återvinningsgraden är hög och en karuselltvätt kan med fördel automatiseras med en robotarm som matar karuselltvätten med otvättat gods och hämtar det tvättade godset så att karuselltvätten kan fortsätta sin arbetscykel utan avbrott.

Viverks härdtvätt är en funktionsanpassad tvätt som anpassats och gjorts speciellt lämplig för att avlägsna rester från härdningsprocesser.

Viverks härdtvätt är en funktionsanpassad tvätt som anpassats och gjorts speciellt lämplig för att avlägsna rester från härdningsprocesser.

 • Lämpar sig för likformigt gods i stora volymer
 • Renhetsgrad: Hög partikelrenhet
 • Kapacitet: Tvättcykeltid på 30-300 sekunder inklusive torkning beroende på mängden gods

 

Viverk Härdtvätt

Härdtvätt är egentligen en funktionsanpassad tvätt som handlar om att tvätta gods inför och/eller efter härdningsprocesser som sker vid höga temperaturer. Det handlar därför om robusta maskiner som tål tuffa miljöer och är bra på att tvätta bort olja och emulsioner från gods före härdning och att avlägsna rester från härdningsprocessen som sot, olja och salter.

 • Lämpar sig för härdade material
 • Renhetsgrad: Hög partikelrenhet
 • Kapacitet: Tvättcykeltid på 5-30 minuter inklusive torkning

 

 

Viverk AB