För att motverka råvarubristen på de ingredienser som ingår i våra tvättkemikalier har vår kemileverantör IKP bytt ut en ingående råvara i V131 SUB.

Under rådande förutsättningar var råvarusubstitutionen nödvändig för att kunna fortsätta leverera tvättmedlet. IKP har genomfört noggranna labbtester för att säkerställa att den nya råvaran ska vara en fullgod ersättare, men har noterat en synbar förändring.

Vår kemileverantör IKP har bytt ut en ingående råvara i V131 SUB som därmed får en lätt rödaktig nyans.

Vår kemileverantör IKP har bytt ut en ingående råvara i V131 SUB som därmed får en lätt rödaktig nyans.

– Prestandan kommer att vara helt likvärdig, dock kommer färgen på V131 SUB att vara lite lätt rödaktig, meddelar IKP och tillägger att labbtesterna snarare pekar på förbättrade prestanda med den nya ingrediensen.

Då inga egenskaper hos kemin förändrats gäller fortsatt de tidigare produktdatabladen. Viverk kommer därför att fortsätta rekommendera och leverera V131 SUB som tidigare.

Mer om Viverks tvättkemikalier hittar du här:

Vill du veta mer om vilket eller vilka tvättmedel som är bäst i ditt fall är du välkommen att kontakta Roger Magnusson på telefon 0472 343 71 eller via e-post: roger.magnusson@viverk.se.

Viverk AB