Viverks tunneltvätt är en smart och flexibel anläggning som kan anpassas på en mängd olika sätt för olika typer och storlekar på gods, renhetskrav, miljö och återvinning.

Viverks tunneltvätt är en smart och flexibel anläggning som kan anpassas på en mängd olika sätt för olika typer och storlekar på gods, renhetskrav, miljö och återvinning.

Tunneltvättar lämpar sig dessutom mycket väl för robotmatning och integration i industriell miljö. Så hur fungerar en tunneltvätt?

Principen för en tunneltvätt är ett löpande band, en transportör, som matar gods igenom tvättanläggningen. Smutsigt gods matas in på ena sidan och kommer ut rent och torrt på den andra.

Så vad händer inuti tvätten? Häng med på en genomåkning!

Här är en tvåstegs tunneltvätt med torkzon där godset taktas fram steg för steg, på speciellt anpassade fixturer för att bli tvättade på alla sidor med riktade högtrycksmunstycken.

Första anhalten är själva tvätten. Här tvättas godset med uppvärmd tvättvätska under högt tryck.

Nästa zon är sköljzonen där godset spolas av med rent vatten för att inga kemikalierester ska finnas kvar. Det är dessa zoner som är de två stegen där varje steg har en egen separat tvättank med olika innehåll.

Efter avsköljning med varmt vatten är det dags för torkning med uppvärmd luft så att godset kommer ut på andra sidan tunneltvätten ren och torr.

Tvättvätskorna rinner tillbaka till sina respektive tvättankar medan vattenånga och överskottsvärme fångas upp och leds tillbaka till tankarna. Även varmluften kan cirkuleras och återanvändas.

Systemet är helt självreglerande så att påfyllning av vätskor och kemikaliedosering sker med automatik efter behov för optimalt resultat. Tvätten renar dessutom tvättvätskorna kontinuerligt så att de kan användas länge utan att förbrukas.

Fett och oljeföroreningar samlas upp i en oljeavskiljare medan partiklar fångas upp i speciella filter.

Styrningen, och inställningar för en mängd andra saker som till exempel tvättider, temperaturer och hastigheten för taktningen genom tvätten, är saker som enkelt kan anpassas på operatörspanelen som styr anläggningen. På så sätt kan man både optimera tvättider och resultat efter egna krav.

Det är även dessa processer med smart styrning, rening och återvinning som tillsammans minimerar kostnader och sparar energi samtidigt som tvätten utförs på det mest skonsammaste sättet för miljön.

Viverk AB