En korggodstvätt är en tvätt anpassad för att kunna tvätta gods i tvättkorgar medan en korggodsautomat är en tvättanläggning med ett automatiserat transportsystem. Här är ett exempel på hur en korggodsanläggning från Viverk fungerar:


Anläggningen bygger på en Flow-Jet-tvätt av typ VFT-124-P2 och en vakuumtork av typ VVU-124 samt ett helautomatiskt transportsystem med separata in- och utmatningsbanor för lastning och lossning av gods.

Mindre maskindelar och komponenter kan även tvättas tillsammans, många åt gången istället för en och en.
En korggodstvätt är en tvätt anpassad för att kunna tvätta gods i tvättkorgar medan en korggodsautomat är en tvättanläggning med ett automatiserat transportsystem.
Principen är att tvättkorgar lastas med smutsigt gods på en inbana och kommer ut rena och torra på en utlastningsbana.
I detta fall har man valt lite längre in och utbana vilket möjliggör en buffertering av fler lastbärare inför och efter tvättningen.

Viverk AB