En tunneltvätt är en mycket praktisk och snabb industritvättmaskin där smutsigt gods lastas in i ena änden och kommer ut rent och torrt på andra sidan. Godset passerar igenom tvätten på en transportör som även drar med sig tvättvätska genom maskinen. Men med Viverks nya oscillerande transportör kan även detta möjliga problem elimineras!

Här är ett exempel på en tvättanläggning som använder oscillerande frammatningsenheter även med alternativa tvättvätskor. Har man till exempel en tvåstegstvätt med tvätt och skölj reduceras sammanblandningen avsevärt:

 

Mer om transportören

Transportören är i själva verket en platta som rör sig så snabbt fram och tillbaka att fast material som tvättgods bara åker med på ett håll medan flytande ämnen stannar kvar och rinner av.

Förutom att tvättvätskan stannar där den gör bäst nytta innebär den oscillerande frammatningsenheten även nya möjligheter att optimera och anpassa dess genomströmning med hål och utskärningar på de ställen de gör bäst nytta.

På så sätt blir det även möjligt att optimera spolbilden underifrån, låta avrinning ske på valda ställen och maximera torkeffekten genom att tillåta extra hög genomströmning på optimala ställen.

Den här lösningen med en anpassningsbar platta som är enkel att demontera och modifiera, gör det även enkelt att ha flera bytbara plattor för att anpassa och optimera spolbild och torkning för olika typer av gods.

 

 

Viverk AB