Viverk gör både standardtvättar och specialanpassade tvättar som skräddarsys för speciella gods och renhetskrav. Här är ett exempel på en specialanpassad rörtvätt som kan tvätta både långa och korta rör utvändigt och invändigt.

Många gånger går det att anpassa tvättekniken efter förutsättningarna, men ibland krävs både nytänkande och ingenjörskonst för att ta fram nya lösningar.

Ett sådant exempel är denna rörtvätt som ska klara att tvätta riktigt långa hydraulrör både invändigt och utvändigt. Och då räcker det som regel inte att bara spola dem utifrån. Ett annat krav på tvätten är att den även ska kunna tvätta långa kolvstänger invändigt. Så här fungerar den:

Viverk AB