Viverks tvättanläggning 2x VKT-164-PR är en kombinerad flerstegsmaskin med separata enheter för tvätt, skölj och tork. Anläggningen matas med ett automatiserat beskickningssystem med rullbanor för in och utmatning av tvättgods. Här kan du se hur det fungerar i praktiken:

Fördelarna med en flerstegsmaskin är att samtliga processer pågår parallellt vilket ger en mycket hög tvättkapacitet.

Viverk AB