Så här fungerar en automatiserad industritvätt.

Så här fungerar en automatiserad industritvätt.

Hur fungerar egentligen en industritvätt? Det är förstås ganska olika beroende på vad den ska användas till. Här är ett bra exempel som visar hur det fungerar när kraven på hög kapacitet och renhet är stora.

Viverk har en mängd olika typer av tvättar som använder olika tekniker för såväl tvätt och rensköljning som för torkning och temperering av tvättgodset. Sedan finns förstås olika krav på hastighet och kapacitet.

Parallella processer ger hög kapacitet och rent gods

Ett bra sätt att mångdubbla tvättkapaciteten utan att göra avkall på renheten är att parallellisera processen. Här är ett exempel på hur en tvättanläggning kan jobba med sex processer samtidigt och servas av ett automatiserat matningssystem:

Så här arbetar Viverks Flow-jet-tvätt med fem kammartvättar av typen VFT-124-P1, en ultraljudstvätt med integrerad vakuumtork av typen VVU-124 och ett automatiserat transportsystem.

Viverk AB