Tommy Sandersson provtvättar på Viverk.

Tommy Sandersson provtvättar på Viverk.

Hur vet man att det man vill ha tvättat verkligen blir tillräckligt rent? Vid investering i en ny tvättmaskin är det ofta specifika komponenter med tydligt specificerade renhetskrav som är upphov till behovet.

För att säkerställa att den nya anläggningen eller modifiering av en befintlig, uppfyller förväntade renhetskrav, simulerar vi tvättningen med olika provtvättningar i olika utrustningar hos oss på Viverk.

Vi har även ett komplett labb där vi kan mäta och analysera föroreningarna både före och efter tvätt. På så sätt kan vi även verifiera att renhetskraven uppfylls och att det efterfrågade resultatet verkligen uppfylls.

Tommy Sandersson är ansvarig för provtvättningar på Viverk.

Tommy Sandersson, Viverk.

Så går en provtvätt till

– I många fall är det våra tekniska säljrådgivare som erbjuder kunderna möjligheten och då brukar de antingen komma på besök själva eller skicka hit sina prover för tvätt. Men det kan också vara befintliga kunder som har nya behov och vill ha hjälp att anpassa en redan befintlig maskin, berättar Tommy Sandersson som är ansvarig för provtvättningarna.

– Det vanligaste är att godset tvättas i någon av våra maskiner och så ser vi ganska snabbt om det blir tillräckligt rent. Vid gods med höga renhetskrav och mer komplicerad geometri som till exempel bottenhål, kan det krävas mer avancerad tvätteknik som högtryck- eller lansspolning, tillägger Tommy.

För mer komplicerade gods som ska tvättas invändigt används särskilda fixturer så att högtrycksspolningen kan riktas mot håligheter och särskilt utsatta områden även vid provtvätten.

För mer komplicerade gods som ska tvättas invändigt används särskilda fixturer så att högtrycksspolningen kan riktas mot håligheter och särskilt utsatta områden även vid provtvätten.

– Egna funktioner och specialtekniker som vi bygger in i våra specialanpassade tvättmaskiner är oftast riktade och speciellt anpassade efter en viss typ av gods. Därför simulerar vi dessa manuellt när vi provtvättar och kan på så sätt även testa och se vilken eller vilka tekniker som lämpar sig bäst i varje enskilt fall, berättar Tony Karlsson som provtvättar och mäter renhet i labbet.

Så mäter man renheten

– Det är egentligen inte renheten som mäts, utan föroreningarna som samlas in. I praktiken går det till så att vi tvättar godset rent från föroreningar och samlar upp föroreningarna i speciella filter som sedan analyseras. När vi vet föroreningarnas art och andel före och efter en provtvätt kan vi även mäta renheten och på så sätt få svart på vitt vad som krävs för att uppnå den önskade renhetsgraden, förklarar Tony.

Tony Karlsson provtvättar och mäter renhet i labbet.

Tony Karlsson provtvättar och mäter renhet i labbet.

Vill du veta mer om Viverks provtvättning?

Kontakt

 

Viverk AB