Kul- och rullager är en av de stora uppfinningar som lagt grunden till den snabba industriella utvecklingen. Med det sfäriska kullagret som använder två rader kulor och kan snedställas, satte AB Svenska kullagerfabriken Sverige på kartan 1907, och idag är den svenska kullagerfabriken det stora internationella företaget SKF.

En viktig anledning till att SKF idag är världsledande på alla typer av kul- och rullager är den höga kvalitet och tillförlitlighet som man uppnår, till stor del med hjälp av renhet.

Petter Hägg, som är cleanliness technology manager på SKF:s clean manufacturing-grupp i Göteborg.

Petter Hägg, som är cleanliness technology manager på SKF:s clean manufacturing-grupp i Göteborg.

– Ja, betydelsen av renhet kan inte underskattas. Och det handlar inte bara om produkterna, berättar Petter Hägg, som är cleanliness technology manager på SKF:s clean manufacturing-grupp i Göteborg.
Clean manufacturing har vuxit fram och blivit en viktig del i SKF:s hållbara strävan framåt. Och där är arbetsgruppen en central funktion i Göteborg som utbildar alla SKF:s fabriker runt om i världen i hur de ska jobba med renhet.
– Clean manufacturing handlar inte bara om partiklar som ska tvättas bort, utan om renhet i hela värdekedjan. Det handlar om allt ifrån mät- och tillverksmetoder till produktionsflöden i tillverkningen, förklarar Petter Hägg.

Vad är clean manufacturing?
– Man skulle kunna sammanfatta det med att det bästa och enklaste sättet att nå ett rent slutresultat är att se till att det aldrig förorenas. Vi kallar det vägen framåt, och beskriver det som Lean, clean and digital.
För SKF:s egen del handlar det både om att optimera renhet igenom hela tillverkningen och att minimera variationerna för att få ett jämnare flöde.
– Kontroll över renhet påverkar och förbättrar både miljö och energieffektivitet och bidrar även till högre lönsamhet. Med ett jämnare flöde behöver vi heller inte ta höjd för att det kan dyka upp enstaka jättesmutsiga avarter. En renare tvättning innebär också en besparing då badvätskornas livslängd ökar samtidigt som det blir enklare att klara renhetskraven.

– För vår del är det energiförbrukning, funktion och platskrav vi prioriterar högst. Och här har Viverk visat vara en bra och pålitlig partner med hög kompetens i tvätteknik, säger Petter Hagg.

– För vår del är det energiförbrukning, funktion och platskrav vi prioriterar högst. Och här har Viverk visat vara en bra och pålitlig partner med hög kompetens i tvätteknik, säger Petter Hagg.

 

SKF samarbetar även med Viverk om renhet?
– Ja, och använder deras tvätteknik. Viverk är en av flera leverantörer av tvättmaskiner till SKF. Vi tycker det är viktigt att jobba nära för att få en skräddarsydd lösning anpassade efter våra behov. För vår del är det energiförbrukning, funktion och platskrav vi prioriterar högst. Och här har Viverk visat vara en bra och pålitlig partner med hög kompetens i tvätteknik.
– Tillsammans med Viverk genomför vi även seminarier om renhet inom tillverkning där vi jobbar för att öka kunskap och sprida intresse. För vår del är det även ett bra sätt att nå ut med vår RecondOil-teknik som vi både använder själva och erbjuder till externa kunder.

SKF genomför även seminarier om renhet inom tillverkning tillsammans med Viverk och DST.

SKF genomför även seminarier om renhet inom tillverkning tillsammans med Viverk och DST.

 

RecondOil, handlar det om att återvinna och återanvända olja?
– Delvis, men det är mycket mer än så. SKF RecondOil är en ny teknik som gör det möjligt att gå från linjär till cirkulär användning av oljor. RecondOil är en kontinuerlig reningsprocess som håller oljan på en mycket hög nivå av renhet. Det handlar om renhet från partiklar ner till nanostorlek.
– Det är en dubbel process som kombinerar en kemisk och en mekanisk rening kallad DST – Double Separation Technology, och som innebär att oljan varken åldras eller oxiderar. Tekniken tar även bort de ackumulerade partiklar som vanliga filtreringssystem inte klarar, det vill säga sådana partiklar som vanligtvis orsakar den oxidering och varnish inom hydraulik och som är orsaken till skador på lite längre sikt.

RecondOil är en kontinuerlig reningsprocess som håller oljan på en mycket hög nivå av renhet. Det handlar om renhet från partiklar ner till nanostorlek.

RecondOil är en kontinuerlig reningsprocess som håller oljan på en mycket hög nivå av renhet. Det handlar om renhet från partiklar ner till nanostorlek.

 

För SKF:s del försöker man nu få in så mycket som möjligt av DST-processen i sina egna fabriker, för det handlar om så mycket mer än att spara på dyr olja.
– Kvaliteten på oljan blir till och med bättre än när oljan var ny, och därmed blir även oljans egenskaper som smörjande, kylande och renande ännu bättre i stället för att försämras över tid. Med en olja som är helt stabil kan vi dessutom eliminera flera steg i tillverkningsprocesserna vilket sparar stora pengar. Även våra maskiner har blivit renare vilket också gör våra produkter ännu bättre – tack vare RecondOil och DST-tekniken.

Clean manufacturing och RecondOil gör SKF klimatneutralt
Ren tillverkning från ax till limpa och cirkulär rening av oljor för bearbetning ger både renare och bättre produkter till lägre kostnader. Men hur påverkar det miljö och klimatavtryck?
– Redan idag vinner vi stora fördelar med Clean manufacturing och RecondOil, och detta arbete fortsätter vi nu att vidareutveckla för att nå våra klimatmål. År 2030 ska våra fabriker vara klimatneutrala och 2050 ska hela värdekedjan inklusive våra produkter vara det, avslutar Petter Hägg.

Mer om RecondOil på SKF:

Viverk AB