Viverks många utbildningar inom renhet.

Ett axplock från Viverks utbildningar inom renhet.

Renhet är en nyckel till hög kvalitet och lång livslängd för tekniska komponenter. Uppfylls inte renhetskraven kan det få oerhörda konsekvenser längre fram. Samtidigt är renhet en kostnad och det kan ha stor betydelse hur man klarar renhetskraven på bästa och mest kostnadseffektiva sätt.

– För oss på Viverk är kunskap inom renhet ett ledord. Det är det vi jobbar med, och det är något vi gärna delar med oss av. Därför har vi valt att satsa på att genomföra olika utbildningar tillsammans med våra partners som delar vår passion och också gärna delar med sig, berättar Peter Helmersson, som är ansvarig för Viverks utbildningar.

Renhetsutbildningar med bredd och djup
Det har blivit ganska många utbildningar genom åren med flera olika spår tillsammans med olika specialister som Rise, Nyli, SKF, Fougstech, DST och inom kort även Institutet för tillämpad hydraulik, ITH.

Peter Helmersson är marknads- och försäljningschef på Viverk.

Peter Helmersson är ansvarig för Viverks utbildningar.

– När man samlas så här under en heldag sker det även en hel del erfarenhetsutbyte där deltagarna själva bidrar och byter erfarenheter och kunskaper med varandra. Framför allt när deltagarna kommer från många olika typer av företag.

– Vi har även de lite större företagen som ofta skickar flera åt gången och här har vi fått önskemål om att ordna fler lokala utbildningar, allra helst på plats hos företag som vill utbilda flera.

Företagsspecifika utbildningar på plats hos företag
Så Viverk har hörsammat önskemålen och erbjuder nu företagsspecifika utbildningar på plats ute hos företagen.

– Ja, och vi har redan genomfört ett par utbildningar ute hos olika företag där erfarenheterna är mycket goda. Även om vi tappar erfarenhetsutbytet mellan de olika deltagande företagen tillförs det en annan nivå av specialisering och anpassning efter just det företagets behov. När man är på hemmaplan är det också lite lättare att våga ställa även de där ”dumma” frågorna som annars riskerar att aldrig komma fram.

Mer om våra utbildningar
Vill du veta mer om Viverks olika utbildningar? Du hittar alla våra öppna utbildningar i Viverks Eventkalender.
Vill du veta mer om Viverks företagsspecifika utbildningar? Kontakta Peter Helmersson på telefon eller e-post:
Telefon: 073 523 30 00
E-post: peter.helmersson@viverk.se

Viverk AB