Dan Fougstedt, utbildare och renhetsspecialist på FougsTech AB

Dan Fougstedt, utbildare och renhetsspecialist på FougsTech AB

Alla som deltagit på någon av utbildningarna med Dan Fougstedt vet att hans titel stämmer. Dan Fougstedt är verkligen specialist ut i fingerspetsarna när det gäller teknisk renhet. Här berättar Dan Fougstedt själv om hur han förvärvade sina djupa och breda kunskaper och bjuder på sina bästa råd när det gäller industriell renhet.

– Jag är i grunden maskiningenjör och började jobba med att utveckla drivlinor inom Volvo Lastvagnar och sedan Volvo Personvagnar på 1980- och 1990-talet. När man utvecklar nya motorer och drivlinor är teknisk renhet ett perspektiv inom produktutveckling som jag kom att titta extra mycket på eftersom det är så svårfångat och komplext.

– När man konstruerar något nytt handlar mycket om att försöka förutse avvikelser och bedöma konsekvenserna av dessa. Och då har man egentligen bara tidigare erfarenheter att bygga vidare på, berättar Dan Fougstedt.

Erfarenheter från många år inom fordonsindustrin?
– Ja, förbränningsmotorer har vi tillverkat i hundra år så där var det ganska enkelt att förstå och bedöma konsekvenserna även om just teknisk renhet kan vara väldigt svårt att bedöma i efterhand. För det kan ju finnas många olika anledningar till ett haveri och då kan det vara svårt att utröna vad det egentligen var som orsakade haveriet. Detta blev dessutom extra tydligt när vi skulle utveckla elektriska drivlinor.

Vad var det som skiljde sig åt?
– Allt! Man hade ingen bas att stå på. Elmaskinerna var att plöja ny mark, tänka igenom vad det här var för typ av system och hitta ett liknande tänk. Vi behövde något att utgå från, något vi kunde referera till, teoretisera kring och räkna på.

– Ta bara det här med kylning och smörjning. Vi tog fram ett kylsystem som var hyfsat i närheten av vad en förbränningsmotor ska klara, men oljan som ska smörja och kyla blev en helt ny utmaning att hantera.

Hur löste ni det?
– Tricket är att tänka sig in i ett nytt system, försöka få något att relatera till och sedan hitta rätt kravnivå för det systemet. Det vill säga att hitta och definiera den nivå som är tillräckligt hög för att inte orsaka problem längre fram.

– Detta var både roligt och utmanande att göra som ansvarig för teknisk renhet inom motorutveckling och elektriska drivlinor, och det arbete vi gjorde då med att bryta ny mark visade sig även vara värdefullt för andra.

Var det så du blev utbildare?
– En del av mitt jobb har alltid handlat om att utbilda inom företaget, och jag har alltid tyckt att det varit kul och utvecklande att sprida den kunskap man hunnit skaffa sig genom åren. Men ja, våra nyvunna kunskaper och erfarenheter bidrog förstås också till att utbildningsdelen blev allt större.

– Så när jag skulle gå i pension föll det sig naturligt med ett eget företag. Är man ingenjör så är man, och då fortsätter man vara det även när man slutat med jobbet.

Och nu utbildar du tillsammans med ett forskningsinstitut?
– Det var faktiskt forskningsinstitutet Rise som ville ha någon med industriell erfarenhet och produktutveckling. Sedan resonerade vi vidare och kom fram till att vi kompletterade varandra väl på dessa bitar, men att vi saknade en viktig del när det gäller teknisk renhet.

– Tvätt och tvättutrustning är en mycket central del, och där saknade vi fortfarande kompentens. Det var så Viverk kom in i bilden.

Ett vinnande koncept
– Tillsammans kunde vi tre, Rise, FougsTech och Viverk, erbjuda de tre grundpelarna inom teknisk renhet – forskning och analys, balanserad kravsättning och tvätteknik.

– Detta har även blivit de tre centrala delarna i vår utbildning som blivit ett väldigt uppskattat och vinnande koncept vilket inte minst visas av all den väldigt fina feedback vi fått på de kurser vi kört.

Dans bästa råd och tips
– Renhet är något relativt. Det finns inte något som är 100 % rent. Att något är sterilt innebär inte att det är fritt från bakterier och föroreningar, bara att alla bakterier är döda. Hur mycket du än tvättar återstår det alltid någon form av förorening som du inte vill ha där.

– Renhetskrav handlar om att uppnå tillräcklig renhet, för så länge föroreningen inte överskrider en viss nivå är den som regel inte skadlig. Och det är den nivån som är viktig att definiera, rätt grad av renhet för att inte orsaka problem längre fram.

– Här skulle många underleverantörer tjäna på att bli mer aktiva och våga fråga sina kunder vad som krävs, vara proaktiva och faktiskt väcka den björn som sover. Kraven ändras dessutom med teknik och användning, så den som inte klarar kraven åker förr eller senare ut. Alternativet, att tvätta extra rent för säkerhets skull, riskerar att bli alldeles för dyrt.

– Tricket är därför att balansera insatsen mot vad som egentligen krävs för att få fram en konkurrenskraftig produkt sett till såväl pris som kvalitet.

Dan Fougstedt

Dan Fougstedt

Mer om Dan Fougstedt
Dan Fougstedt utbildar även enskilda företag och ger konsultativ hjälp med kravsättning mellan kunder och leverantörer via sitt företag FougsTech AB.
Vill du komma i kontakt med Dan Fougstedt når du honom på:
Telefon: +46 76 621 04 66
E-post: dan.fougstedt@outlook.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dan-fougstedt-35805b83/

Viverk AB