Vislandaföretagare och kommunföreträdare på rundabordsfrukost på Viverk.

Vislandaföretagare och kommunföreträdare på rundabordsfrukost på Viverk.

En fördel med att finnas i en mindre industriort som Vislanda är den stora samverkan som finns mellan de lokala företagen. En annan är samarbetet med kommunalråd och näringslivschefer. I en lite mindre kommun pratar man direkt med varandra, och den här dagen var det Viverks tur att vara värd för träffen med företagare och kommunens ansvariga.

I Vislanda har vi förmånen att ha grannar med många olika specialiteter och kunskaper. Vi har alla våra respektive inriktningar och produkter, men tekniken bakom är ofta mer likartad men samtidigt olika mycket specialinriktad. Ta bara en sådan sak som lastning och lossning av riktigt stora och tunga maskiner. I stället för att alla företag har var sin stor truck kan vi samarbeta och låna in olika tjänster av varandra där ett företag kanske står för tung lastning, ett annat för lackering och ytterligare andra för vattenskärning, rördragning eller elinstallationer.

Ola Agermark, näringslivschef i Alvesta kommun.

Ola Agermark, näringslivschef i Alvesta kommun.

– Vislanda är lite speciellt, här finns något vi kallar för Vi-anda, berättar Ola Agermark som är näringslivschef i Alvesta kommun och en initiativtagare till rundabordsfrukostarna.

Rundabordsfrukostarna går ut på träffas på ett okonstlat sätt för att prata om vad som är bra och vad som kan göras bättre, få in synpunkter och ge kommunen en ökad förståelse för näringslivet.

– Ett levande och livskraftigt företagande i en mindre ort på landsbygden kräver samarbeten med andra företag, men även förståelse och samarbete med kommun och myndigheter. Här har Alvesta kommun, som Vislanda tillhör, ställt upp på och satt sig in i våra förhållanden och förutsättningar på ett bra sätt, säger Mickael Wickell som var värd för dagens möte på Viverk.

– Vi genomför nu liknande frukostar i Alvesta, Grimslöv, Hjortsberga och Moheda förutom i Vislanda. Vi brukar försöka samla ett tiotal lokala företag åt gången, men kan ha fler möten på samma ort om antalet företag som medverkar är fler. I många fall känner företagarna redan varandra, men i vårt nya industriområde Björnstorp blev frukostträffen även ett sätt att föra samman de nyetablerade företagen, tillägger Ola Agermark, och synar intresserat Viverks robotassisterade Flow-jet-tvätt med integrerad ultraljudstvätt och torkning.

Ola Agermark studerar en robottvätt på Viverk i Vislanda.

Ola Agermark studerar en robottvätt på Viverk i Vislanda.

Viverk AB