Boel Pettersson på seminariet som RISE, Fougstech och Viverk höll den 24 oktober i RISE:s lokaler i Mölndal.

Boel Pettersson på seminariet som RISE, Fougstech och Viverk höll den 24 oktober i RISE:s lokaler i Mölndal.

Har framtidens teknik andra renhetskrav än dagens? Hur mäter man renhet och hur verifierar man att något uppfyller ställda renhetskrav? Det var några av alla frågor som kom upp och diskuterades på seminariet som RISE, Fougstech och Viverk höll den 24 oktober i RISE:s lokaler i Mölndal.

Denna gång var fordonsindustrin väl representerad bland deltagarna och i seminariets fria föreläsningsform med gott om utrymme för egna frågor och diskussioner, handlade många av frågorna om renhet inom alternativa bränslen och elektrifiering. Något som föreläsaren Dan Fougstedt har lång erfarenhet av och som flera deltagare också var med och diskuterade utifrån deras erfarenheter inom fordonsindustrin.

Dan Fougstedt på seminariet som RISE, Fougstech och Viverk höll den 24 oktober i RISE:s lokaler i Mölndal.

Dan Fougstedt på seminariet som RISE, Fougstech och Viverk höll den 24 oktober i RISE:s lokaler i Mölndal.

 

Något som det också resonerades mycket kring var olika standarder och vilka val man nu står inför, och hur renhet bör mätas. Frågorna var många om det är partikelräkning eller vägning som gäller framöver, ämnen som Boel Pettersson på RISE jobbar med dagligen och gärna diskuterade ingående med deltagarna.

När det kom till själva reningsprocessen var nyfikenheten stor kring såväl värmeåtervinning som miljö och hållbarhet, och det var något som Viverks Michael Wickell föreläste om och diskuterade ingående med deltagarna. En sådan sak som många undrade över och som nu kunde slås fast var hur stort CO-avtryck som görs, och framför allt, vilka delar i tvättprocessen som står för de största avtrycken och hur man kan minimera dessa.

Michael Wickell på seminariet som RISE, Fougstech och Viverk höll den 24 oktober i RISE:s lokaler i Mölndal.

Michael Wickell på seminariet som RISE, Fougstech och Viverk höll den 24 oktober i RISE:s lokaler i Mölndal.

 

Peter Helmersson var moderator för seminariet som RISE, Fougstech och Viverk höll den 24 oktober i RISE:s lokaler i Mölndal.

Peter Helmersson var moderator för seminariet som RISE, Fougstech och Viverk höll den 24 oktober i RISE:s lokaler i Mölndal.

– Även om våra föreläsare är fantastiska är det lika imponerande att se hur deltagarna kommer i gång och frågar, ifrågasätter och diskuterar det som tas upp. Och när föreläsarna och deltagarna delar sina kunskaper och erfarenheter med varandra uppstår en slags magi,  kommenterar Peter Helmersson som var moderator under seminariet, och tillägger:

– Kanske därför som vi denna gång hade tre återvändare som deltagit på tidigare seminarier och som nu återkom med fler kollegor. Nätverkande och kunskapsutbyte står högt i kurs hos företagen.

Håll utkik efter fler liknande semiarier i Viverks Eventkalender!

Viverk AB