Drift- och skötselanvisning

för

Viverk Tunneltvättmaskin
typ VTT-70-2-K

Nibe AB, Markaryd

Maskin nr 22-1965

Viverk AB
Olvägen 25
342 50 Vislanda
Tel: 0472-343 60
www.viverk.se

Innehållsförteckning

2 FUNKTIONSBESKRIVNING
6 RESERVDELSLISTA
8 SÄKERHETSANVISNINGAR
9 DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING OLJESEPARATOR
Copyright Viverk AB
Viverk AB