Webinarie Petter Hägg, SKF

Webinarie Petter Hägg, SKF

Tack för alla positiva kommentarer! Och för dig som missade premiären – den 18 juni arrangerade SKF, RISE och Viverk ett webinarium där vi delade med oss av våra kunskaper inom ämnet renhet. Webinariet genomfördes med hjälp av gruppmötesplattformen Zoom och hade cirka 150 deltagare, det vill säga ungefär tre gånger så många som vi normalt brukar kunna rymma vid våra roadshower.

Inledde gjorde Petter Hägg, Knowledge Area Manager, från SKF. Här fick deltagarna reda på vikten av renhet och dess betydelse för produkters livslängd. Petter berättade även om det nya initiativet som SKF jobbar mycket med nu, Recond Oil, som i grunden är en kombination av kemisk och mekanisk rening av oljor. En teknik man tror kommer revolutionera världsmarknaden. Petter Hägg har ca 30 års erfarenhet från SKF och arbetar med SKF:s renhet Globalt.

Additive Manufacturing

Efter detta var det Pär Andersson, forskare från RISE, som generöst bjöd på sina kunskaper och rön om teknisk renhet, status igår, idag och en del om framtiden. Pär tog även upp varför man skall ha lagom rent och vad påverkan är samt en del om olika standarder och lite extra om ”Additive Manufacturing” som är på frammarsch.

Teori mötte praktik

Sist ut var Michael Wickell från Viverk som lärde deltagarna vad Sinners cirkel är, betydelsen kring och påverkan av att förändra cirkelns olika ingående delar. Michael gick även igenom olika tvätt- och torktekniker och knöt ihop det teoretiska med egna praktiska erfarenheter för hur man uppnår tillräcklig renhet och möter marknadens krav på bästa möjliga sätt.

Många vill ha mer

Många av deltagarna har uttryckt sin uppskattning och önskar mer och längre webinarium. Det digitalt sända seminariet var 60 minuter långt och indelat i tre block. Tyvärr går det inte att se i efterhand, men vi planerar nu att genomföra fler liknande webinarier och återkommer med nya datum.

Vill du veta mer, kontakta peter.helmersson@viverk.com eller på telefon 0735-233000.

Viverk AB