IoT eller sakernas internet (Internet of Things) är en stor del av Industri 4.0 där enheter kopplas upp mot molnet och kan rapportera, styras och avläsas via internet. Viverks tvättmaskiner är förberedda för detta och kan enkelt anslutas till Viverks molntjänst. Så här fungerar det:

– Viverks uppkopplade maskiner ger våra kunder bättre kontroll och styrning av deras tvättprocesser, men innebär också att vi kan ge bättre service. Genom att övervaka tvättens olika processer och komponenter går det även att förutsäga när service behöver göras och vilka slitdelar som kommer att behöva bytas så småningom, berättar Michael Wickell, vd på Viverk.

Så här kan det se ut när du tar del av en Viverk-tvätts maskindata i Viverks molntjänst, men det kan också se helt annorlunda ut beroende på vilka data du vill styra och övervaka. I tjänsten finns även möjlighet att få meddelanden och notiser om saker som kan behöva åtgärdas, som exempelvis underhållslarm.

Så här kan det se ut när du tar del av en Viverk-tvätts maskindata i Viverks molntjänst, men det kan också se helt annorlunda ut beroende på vilka data du vill styra och övervaka. I tjänsten finns även möjlighet att få meddelanden och notiser om saker som kan behöva åtgärdas, som exempelvis underhållslarm.

Redan utan uppkoppling går det att styra och tidsreglera saker som värme, rening och återvinning för att spara energi, men vilka tider är de optimala ur energisynpunkt för just er del? Det är en sak som lätt kan utläsas och åskådliggöras i diagramform via Viverks molntjänst.

Genom mätning och rapportering kan vi ta steget in i ett behovsstyrt underhållsarbete med preventiva åtgärder.

Den kontinuerliga övervakningen av larm, temperaturer och tvättvätskor är även något som kan användas för att optimera såväl renhet som miljö och ekonomi. Och det är helt upp till dig hur du vill använda dig av möjligheterna.

Viverks molntjänst ger dig det du behöver och vill ha

Viverks molntjänst styr vem som kan få tillgång till vilka data och ger dig som användare möjlighet att välja och värdera vad som är relevant för dig samt när, hur och var du ska få uppgifterna serverade.

Viverk samarbetar med stora, välrenommerade aktörer med lång erfarenhet. Härigenom säkerställer vi tillgängligheten och framförallt säkerheten i molntjänsten.

Vilka data och mätvärden du kan få tillgång till beror förstås på typ av maskin och utrustning, men i Viverks fall är alla avkännare och sensorer inbyggda från början och anslutna till tvättmaskinens styrenhet – PLC:n – som in sin tur är den enhet som kopplas till molntjänsten. Behövs fler mätvärden eller styrningar är det en smal sak att utrusta även en befintlig tvätt med dessa.

Viverk AB