Två specialtvättar med nya, patenterade lösningar ska nu göra tjänst hos kund.

Två specialtvättar med nya, patenterade lösningar ska nu göra tjänst hos kund.

Två lyckade FAT genomförda och godkända – det är verkligen värt att fira! Så vad rör det sig om egentligen?

När en ny specialanpassad tvättanläggning ska levereras har den föregåtts av mycket arbete. Det började med konstruktionen där alla nya lösningar skulle uppfinnas och ritningar tas fram. När ritningarna är klara görs en beredning över material och komponenter som behöver köpas in. Därefter kan anläggningen börja byggas.

Varje anläggning kopplas dessutom upp och provkörs här i vår tillverkning, och för att säkerställa att den uppfyller kundens krav och förväntningar genomför vi även ett så kallat Factory Acceptance Test – FAT, där kunden kommer och provkör anläggningen med sitt gods.

Idag firar vi på Viverk med tårta!

Idag firar vi på Viverk med tårta på FAT.

Vid ett FAT kan det uppdagas saker som behöver åtgärdas och oklarheter som behöver redas ut. Sådant som bör göras klart innan en anläggning levereras. Därför är FAT även en slags besiktning där kunden godkänner anläggningen för leverans, och det är detta vi nu firar.

Senaste veckan har vi haft två FAT, båda godkända av två framstående kunder som efter noggranna testkörningar där renhet, dokumentation, funktion, tillförlitlighet och inte minst torrhet efter tvätt är sådana saker som bedömts, nu även godkänts.

Nu kommer anläggningarna att installeras hos dessa kunder och där görs ett nytt funktionstest kallat SAT – Site Acceptance Test, där allt ska fungera som avsett på plats hos kund.

En tvättanläggning med sex Flow-Jet och en vakuumtork betjänat av ett automatiseringssystem med tre in och utmatningsbanor kräver sina män och kvinnor, och här är de som gjort jobbet!

En tvättanläggning med sex Flow-Jet och en vakuumtork betjänat av ett automatiseringssystem med tre in och utmatningsbanor kräver sina män och kvinnor, och här är de som gjort jobbet!

Viverk AB