Hydro i Vetlanda, drönarbild från Hydro

Drönarbild över Hydro i Vetlanda, Foto: Hydro Extrusions

På Hydro Extrusions Sweden AB i Vetlanda har man specialiserat sig på strängpressad tillverkning och bearbetning av aluminiumprofiler med mervärden som specialitet.

Egna erfarenheter och hög specialisering har utvecklats under drygt 50 år som Sapa Profiler AB. 2017 blev man en del i den norska Hydro-koncernen med cirka 30 000 anställda och en enorm bredd inom aluminiumindustrin.

Daniel Sigfridsson, strategisk inköpare på Hydro Extrusions Sweden AB.

Daniel Sigfridsson, strategisk inköpare på Hydro Extrusions Sweden AB.

Det som gör Hydro Extrusions i Vetlanda unika är helheten där man både tar fram kundunika profiler och adderar mervärden som bearbetning och ytbehandling. Som kund till Hydro Extrusions kan man även få profilerna monterade och sammankopplade med externa komponenter och få en färdig slutprodukt levererad direkt till sin produktlinje.

– Vi är en totalleverantör med hög grad av specialisering. Vi har exempelvis en hel avdelning som bara jobbar med att analysera och förbättra profilen innan den produceras. Allt för att slutprodukten ska bli så bra som möjligt, berättar Daniel Sigfridsson som är strategisk inköpare på Hydro Extrusions Sweden AB.

– Allt vi gör är på beställning från en kund och det handlar om delar och komponenter till fordonsindustrin, men även till vanlig industri, telekom och möbeltillverkning, berättar Stefan Lennartsson som är projektledare för ytbehandlingsavdelningen där efterbehandlingen ofta handlar om anodisering och lackering, men även om renhet och renhetskrav.

Kundunika profiler stort inom e-mobility

Inom Hydro-koncernen tillverkas även standardprofiler, men i Vetlanda gör man bara specialbeställda och kundunika profiler där e-mobility blivit väldigt stort på sistone.

– Det beror på att vi har ett material som är väldigt tilltalande för elfordonstillverkarna, men också att kvalitetskraven höjs och där renheten är en viktig del av kraven. Vi ville ju matcha de krav som ställs inom fordonsindustrin, men det hänger även på vilken efterkommande process som ska göras, om det ska svetsas, limmas, lackeras eller om det ska göras andra saker med komponenten, förklarar Daniel.

Stefan Lennartsson, projektledare ytbehandling på Hydro Extrusions Sweden AB.

Stefan Lennartsson, projektledare ytbehandling på Hydro Extrusions Sweden AB.

Det handlar lika mycket om mjuka värden

Daniel förklarar att som leverantör av aluminiumkomponenter och slutprodukter vill Hydro alltid ha leverantörer med en hög och pålitlig nivå.

– Vi vill ha en hög och pålitlig nivå, men vi söker även leverantörer som är innovativa med sina produkter och tillkopplade tjänster. Därför är det lika viktigt för oss att skapa utbyten och förtroenden med våra leverantörer så att vi tillsammans klarar både dagens krav och kommande framtida uppgifter. Vi jobbar mycket med miljö och miljökrav så att vi och våra kunder ska göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Därför är detta en mycket viktig aspekt även bland våra leverantörer som behöver förstå och dela våra och våra kunders krav, förklarar Daniel.

Värdefullt med fler expertkunskaper och innovationer

Alla lösningar fungerar inte vid första steget utan modifieringar kan behövas göras för att lösningen ska passa i slutändan. Hos Hydro hade man en väldigt liten cell där man ville installera en tunneltvätt som helt enkelt var för lång för att rymmas i cellen. Men efter modifieringar kunde man få den att passa där ändå.

– Vi hade väldigt ont om tid vid det tillfället och skulle snabbt igång och börja producera på väldigt kort tid, så tidshorisonten var ju knappast gynnsam för en specialanpassad tvätt. Men det löste Viverk på ett mycket bra sätt trots att detta nog är det snabbaste projektet vi gjort någon gång, åtminstone inom automotive. Och vi hade dessutom höga krav, tillägger Daniel.

Lösningen blev en kompakt Viverk tunneltvätt av typen VTT-30-1-B med påsfilter och oljeseparator som samlar upp oljor, spånor och rester från bearbetningen så att tvättvätskan kan användas under lång tid.

Viverks industritvättmaskin VTT-30-1-B är en enstegs tunneltvätt avsedd att tvätta aluminium-detaljer och liknande gods rena från spånor och oljor.

Viverks industritvättmaskin VTT-30-1-B är en enstegs tunneltvätt avsedd att tvätta aluminium-detaljer och liknande gods rena från spånor och oljor.

– Sammantaget har det fungerat mycket bra, säger Stefan.

Kvalitet beror även på viljan att vara en strategisk partner

Som partner till Hydro är det viktigt att man inte bara säljer en tvättlösning utan att man verkligen följer upp och följer med, vidareutvecklar och förbättrar de lösningar man en gång sålt in.

– Att bara leverera en maskin kan nog många göra, men det är ju helheten vi söker och där finns det inget att klaga på när det gäller Viverks del. Vi har nu tre Viverk-tvättar – en kammartvätt, en lite större tunneltvätt med både tvätt och sköljsteg samt en väldigt liten tunneltvätt, och hade det inte varit bra vid första projektet hade vi förmodligen inte tittat på Viverk-maskiner till projekt nummer två eller tre, menar Stefan.

Kostnadseffektiva lösningar med rätt nivå kräver kunskap

Oavsett kraven i de olika branscherna är det viktigt att man hittar rätt lösningar på rätt nivå, och här krävs expertis, kunskap och samarbete.

Det som gör Hydro Extrusions i Vetlanda unika är helheten där man både tar fram kundunika profiler och adderar mervärden som bearbetning och ytbehandling. Foto: Hydro Extrusions.

Det som gör Hydro Extrusions i Vetlanda unika är helheten där man både tar fram kundunika profiler och adderar mervärden som bearbetning och ytbehandling. Foto: Hydro Extrusions.

– Det är ju genom att hitta rätt nivå som vi tillsammans kan göra kostnadseffektiva lösningar där ingen behöver betala alldeles för mycket eller bli besviken på att resultatet inte är bra nog. Och det är ju i det pågående samarbetet vi kan utvecklas tillsammans och bli både bättre och mer kostnadseffektiva genom att hitta rätt nivå.

– Det är därför det är så viktigt för oss att hitta strategiska samarbeten åt båda håll och inte bara vara leverantörer, avslutar Daniel.

Se mer om Hydro Extrusions här.

Viverk AB