Den 18 maj sänds Fortnox lunchevent “Rusta ditt företag för framtiden”. Där berättar Almis Bon-Hee Jones Svensson och Viverks Jonna Crona om Framtidsgeneratorn och om Viverks arbete mot ett mer hållbart företagande.

Den 18 maj sänds Fortnox lunchevent “Rusta ditt företag för framtiden”. Där berättar Almis Bon-Hee Jones Svensson och Viverks Jonna Crona om Framtidsgeneratorn och om Viverks arbete mot ett mer hållbart företagande.

Hur har det gått, är Viverk ett mer hållbart företag idag?

– Ja, det skulle jag nog säga, men det är också ett pågående arbete som görs på flera fronter, berättar Jonna Crona som är produktionsansvarig på Viverk.

– I vårt fall består hållbarhetsarbetet både i att minska klimatavtrycket för vår tillverkning och våra maskiner och att bli socialt hållbara. Hållbarhet ser såklart olika ut på olika typer av företag, men i vårt fall var det dessa två områden vi identifierade och jobbade vidare med tillsammans med Almi i Framtidsgeneratorn.

Vad är då Framtidsgeneratorn för något?

Jonna Crona, produktionsansvarig på Viverk.

Jonna Crona, produktionsansvarig på Viverk.

– Det skulle du egentligen fråga Almi om, men det handlar om att hjälpa små och medelstora företag till hållbar tillväxt med ett tydligt hållbarhetsfokus.

– I vårt fall har det handlat om att identifiera våra styrkor och svagheter, sätta upp mål och utveckla metoder för att nå de uppsatta målen. Hållbarhet handlar inte bara om det gröna och klimatmässiga, det handlar även om social hållbarhet som mänskliga rättigheter, mångfald, jämställdhet och goda arbetsförhållanden. Och för att det ska vara hållbart hela vägen innefattar det både den egna personalen och att göra inköp från hållbara leverantörer.

Så hur gick det till i praktiken?

– Almi samarbetar med många bra och erfarna experter inom olika områden. När vi hade identifierat vilka områden vi skulle jobba vidare med fick vi hjälp av experter inom de områdena.

– Vi hade exempelvis god hjälp av Theresa Thomasson på Circular Action Tools, som hjälpte oss med livscykelanalyser och att göra en ordentlig genomlysning långt tillbaka i kedjan. Detta ska mynna ut i en rapport som visar hur mycket koldioxidekvivalenter vi och våra maskiner orsakar och hur vi bäst kan minska dessa.

– Nästa del var Monica Halldin från Orcana, som hjälpte oss med organisatoriska frågor och medarbetarengagemang – att få oss som företag att jobba med rätt saker. Monica Halldin intervjuade medarbetare och tittade igenom företagets vision och mission, och kom därefter med förslag på vad vi bör jobba vidare med.

– Tillsammans tog vi sedan fram konkreta mål och en solfjäderanalys som visar år för år hur vi ska närma oss våra mål och samtidigt nå vår tillväxtambition Viverk 100. Härutöver har Monika haft en mycket uppskattad miniworkshop kring trivsel och engagemang på jobbet och bidragit med många värdefulla tips och goda råd i ledarskapsfrågor.

Så det är fullt fokus på Viverks egna hållbarhetsfrågor?

– Ja, men vi har även träffa andra företag och fått möjlighet att jämföra och bolla idéer. Vi var med på en bootcamp med temat cirkularitet där företag från hela södra Sverige deltog och diskuterade cirkulära affärer och hållbarhet.

– Det var två nyttiga dagar där vi kom hem med många nyttiga lärdomar och idéer, men också många nya frågeställningar och tankar.

Är det detta ni berättar om på Fortnox lunchevent?

– Ja, seminariet handlar om Almis Framtidsgenerator och Almi pratar om varför det är viktigt med hållbarhet och vad det ger företagen som är med. Viverk är med och berättar om våra erfarenheter av att ha tagit hjälp av och använt oss av framtidsgeneratorn för att bli mer långsiktigt hållbara.

– Från Viverks sida svarar jag på en mängd frågor om varför vi valde att vara med, om vi jobbat med hållbarhet tidigare och i vilken omfattning, hur vi tycker att det varit och vad vi gör rent konkret. Och förstås, vad det lett till så här långt och vad som blir nästa steg i vår resa mot ett cirkulärt och klimatneutralt företagande.

Förresten, hur var det att vara med i Fortnox lunchevent?

– Ha ha, ja det var en ny upplevelse att sitta i en studio med mygga och alla kameror, studiomän utanför och att det görs omtagningar. Även om det var lite nervöst var det också en rolig och spännande upplevelse.

– Hållbarhet är något jag personligen tycker är viktigt och gärna jobbar med, kanske präglade det också framträdandet, för den första kommentaren jag fick efteråt var:

”Du brinner verkligen för det hållbara!” 

Se sändningen från luncheventet här:


Lunchevent med Fortnox: “Rusta ditt företag för framtiden” from Fortnox AB on Vimeo.

Länkar till mer info:

Almi om Framtidsgeneratorn

Mer om Jonna Crona på Viverk

Fler livesändningar och event på Fortnox Play

Viverk AB