2020-09-30 höll SKF, RISE och Viverk ett webinarie inom ämnet renhet. Under webinariet besvarades en del av alla frågor som kom in, men inte alla. Här kommer därför svaren på ytterligare frågor samt kontaktuppgifter till oss som arrangerade detta som utlovat.

Vi har ett problem att vi alltid (nästan) hittar fibrer på våra komponenter. Hur blir vi av med det? Fibrer ingår i kravet…

Det är väldigt svårt att bli av med mjuka fibrer i normal verkstadsmiljö, i alla fall om produkter hanteras öppet. Frågan är om kundens krav är nödvändigt? Kanske kan RISE hjälp till att prata med er kund för att förstå var kravet kommer ifrån? Om du vill så kan du kontakta mig.
Pär Andersson, RISE

Vi har ett renhetskrav på en av våra komponenter men nu verkar det som om vår kund också vill veta om vi har oljerester kvar på komponenten. Kan man mäta det?

Ja, det går att mäta oljerester, men det kan vara ganska komplicerat beroende på hur mycket olja som finns på ytan och hur din komponent ser ut. Det finns några olika metoder som tex olika pennor eller bläck som man droppar på ytan. Man kan även mäta med ytspänningsmätare. För noggrannare mätningar kanske man behöver använda kraftfullare analysmaskiner som extraherar oljan från produkten eller förbränner oljan på ytan. Vi på RISE har de flesta metoder tillgängliga. För hjälp i just ditt fall är det enklast om vi tar en diskussion så jag får veta hur just ert problem och produkt ser ut.
Pär Andersson, RISE

Vad är det som avgör vilken tvätteknik man bör välja?

För många olika applikationer finns det olika tvättekniker som kan fungera. Det är den samlade bilden som avgör. Godsets kontaminering, renhetskrav, godsets känslighet (mot höga tryck, slagmärken, korrosion osv), processen som helhet, automatiseringsgrad, golvyta, takttider, krav på torrhet. Varje enskilt fall är unikt och bedömning bör göras från fall till fall. Ofta erfordras praktiska tester och simuleringar. Viverk rådger redan från projekteringsfasen och tillsammans tar vi fram den optimala lösningen.
Michael Wickell, Viverk

Vi har problem med mycket vattenförbrukning, vad kan man göra för att motverka detta?

När man tvättar vid höga temperaturer förångas vattnet och följer med evakueringsluften ut. En lösning kan vara att prova med tvättning i lägre temperaturer, det finns tvättmedel som har goda egenskaper även vid låga temperaturer, men det bör testas fram. Vidare finns bra tekniska lösningar för att kondensera ångan till vatten på evakueringsrören och därefter återföra vattnet till tvätt- eller sköljtankarna.

Michael Wickell, Viverk

Uppkopplade maskiner låter intressant, kan det göras även på befintliga maskiner eller måste det installeras redan från början?

Viverks Machine Advisor kan installeras även på befintliga Viverk-maskiner. Förutsättningen är att det finns en PLC av modernare slag, maskiner som är 10 år gamla eller nyare har oftast det. Dock finns en del begränsningar i den information som kan skickas. Har man med sig tanken redan då en maskin projekteras och byggs kan man enkelt bygga in de givare och sensorer som erfordras för den information som önskas.

Michael Wickell, Viverk

Angående Recondoil. Hur kan man förhindra att oljans additiver förbrukas efter lång tids användande? Även om inte additiver filtreras bort så förbrukas dom väl i processen?

Oljan kommer i många fall förbruka sina additiver långsammare än vid normalt användande men det är sant att additiver kan komma att saknas efter en tid. Detta löser vi genom att ha full kontroll över oljans original sammansättning och kontrollera regelbundet att allt är som det ska. Vid behov tillsätter man ett additivpaket som återställer balansen och oljan förblir som ny. /mvh Petter

Petter Hägg, SKF

Kan man köpa ett RecondOil system? Och vad skulle det kosta oss?

SKF RecondOil tillhandahåller ”olja som service” och tänker inte sälja DST enheter separat. Vi implementerar tekniken nu i våra egna fabriker och säljer funktionen till våra kunder. Kontakta gärna vår säljorganisation eller Recondoil direkt www.recondoil.com

Petter Hägg, SKF

Vad tycker ni på SKF är det viktigaste att tänka på om man vill förbättra renheten och nå upp till kunders krav?

Jag skulle säga att: Utgå från kravet på färdig produkt och följ produktionsflödet uppströms med täta mätningar. Säkerställ att ni har full kontroll genom hela flödet och att smutsnivån är i balans med vad man kan tvätta bort. Vår erfarenhet är tydlig, inkommande renhet inför varje operation inklusive tvättar har den största påverkan på slutresultatet.

Petter Hägg, SKF

Här är våra kontaktuppgifter vid ytterligare frågor:

Pär Andersson, RISE

Pär Andersson, RISE

par.andersson@ri.se

010-228 47 26

Petter Hägg, SKF

Petter Hägg, SKF

Petter.Hagg@skf.com

031-337 13 02

Michael Wickell, Viverk

Michael Wickell, Viverk

Peter Helmersson, Viverk

Peter Helmersson, Viverk

Viverk AB