Michael Wickell, vd på Viverk AB.

Michael Wickell, vd på Viverk AB.

Det har hänt en hel del sedan Viverk började specialtillverka industriella tvättmaskiner i mitten av 1960-talet. Och det är något som Viverk vill fortsätta och accelerera, enligt Michael Wickell som tog över som vd 2017. I praktiken har både maskinerna och själva tillverkningen blivit allt smartare, renare och mer ekonomiska, mycket tack vare bättre återvinning och smartare styrning.

– Men det handlar även om att bevara och förädla den stora kunskap som finns i det genuina hantverket – erfarenheter, materialkunskap, känslan för helheten och funktionerna. Det som människan trots allt är bäst på, säger Michael Wickell, vd och ägare för Viverk AB.

Vad var det du såg behövde förändras?

– I stort handlade det om att få igång mer strukturerade och automatiserade processer inom företaget, att jobba med projektstyrning och effektivisering. Ett mer konkret exempel var vår tekniska utveckling.

– Vi var väldigt duktiga på att utveckla och ta fram nya speciallösningar så fort en kund hade ett problem, men många gånger hade vi redan löst problemet tidigare. Genom att fånga upp dessa lösningar bättre kunde vi även standardisera och återanvända våra egna uppfinningar på ett bättre sätt. Och när vi samlat dessa lösningar i en egen verktygslåda kunde vi fokusera på att finslipa, samordna och vidareutveckla verktygen så att vi inte behövde uppfinna hjulet om och om igen.

– Produktnyheterna börjar ofta som en kundstyrd funktion, men behöver omvandlas och utvecklas vidare för att bi en marknadsstyrd funktion.

En tvättmaskin låter inte så komplicerad, varför är det så viktigt att vidareutveckla den?

– Renhet är nyckeln till mycket inom industrin. Ett lager eller en detalj i en motor som inte är ren när den monteras gör att slutprodukten blir sämre och får högre driftskostnader, mindre pålitlighet och avsevärt mycket kortare livslängd.

– I takt med att noggrannheten ökar och toleranserna blir mindre ökar dessutom kraven på renhet för att maskindelarna som tillverkas ska kunna fungera som avsett. Samtidigt är det onödigt kostsamt och tidskrävande att tvätta allt för rent. Det viktiga här är ju att uppnå rätt renhetskrav på ett så ekonomiskt och miljövänligt sätt som möjligt.

Hur optimerar man renhet och ekonomi med miljövänlighet?

– Bäst effektivitet fås när man anpassar tvättprocessen efter det som ska tvättas och återvinner så mycket som möjligt av den energi och den tvättvätska som används i tvättprocessen. Även tvättprocessen är en faktor att räkna med när det gäller återanvändning, återvinning och effektiv användning av resurser. Ett ökat kretsloppstänkande med andra ord. Och detta uppnås bäst med ökad styrning – smartare tvättprocesser helt enkelt.

– Viktigt är även att se över hela produktionsprocessen så att man kontaminerar komponenterna så lite som möjligt.

När blir industritvättarna smarta och självständiga?

– Det har de egentligen varit länge. En industritvätt är i sin enklaste form en datorstyrd och programmerbar maskin som kombinerar genuint hantverk med modern IT-teknik och kan anpassas för att tvätta olika typer av gods på olika sätt.

– En mer avancerad tvättanläggning består som regel av många olika enheter som ofta har ett automatiserat matningssystem så att man kan mata in smutsigt gods i en ände och få ut rentvättat, torkat och rätt tempererat gods på andra sidan. Automation är viktig, dels för produktionseffektivitet och konkurrenskraft, men också för en jämn produktkvalitet.

– När mer komplicerade tvättanläggningar ska integreras i en industris tillverkning måste de även kunna utbyta data med varandra så att tvättanläggningen blir en del i en större helhet i en automatiserad produktionslinje.

– Vi har även tagit fram ett kompletterande system som gör våra maskiner avläsbara och fjärrstyrda via molntjänster. Viverks Machine Advisor kan installeras på såväl nya som befintliga Viverk-maskiner, bara det finns en hyfsat modern PLC-styrning, något som våra maskiner som regel haft de senaste tio åren.

– Genom att använda och IoT-fiera PLC:n får man även med alla de givare och sensorer som finns anslutna, och det blir dessutom enkelt att bygga in ytterligare enheter för att få fram den information som önskas.

Är Viverk på väg att bli ett IT-företag?

– Nej, inom alla industriföretag pågår en digitalisering av allt från interna system och tillverkning till de produkter som tillverkas. Men till skillnad från IT-industrin är det inte digitaliseringen i sig som är det viktiga utan den nytta digitaliseringen kan ge tillverkande företag som oss och framförallt våra kunder.

– Vår framgång består inte i att ta fram nya IT-lösningar utan i att kombinera vårt traditionella hantverk och kunnande med smart IT-teknik och sätta samman lösningar som hämtar det bästa ur båda dessa olika världar.

– Ta dokumentation och handböcker som exempel. För varje unik maskin vi tillverkar dokumenterar vi allt, från reservdelslistor, ritningar och information om ingående komponenter till instruktioner för drift och skötsel, säkerhetsanvisningar och intyg om överensstämmelser. Det blir sammantaget en ganska gedigen lunta som kan bli svåröverskådligt och mindre tillgängligt där det behövs.

– Genom att digitalisera dokumentationen kan vi även tillhandahålla dess olika delar där de behöver vara lätt tillgängliga så att exempelvis operatören direkt kan se på plats hur man anpassar tvättprogrammet för en viss typ av gods utan att behöva bläddra i pärmar på kontoret eller verkstadsgolvet. När vi tar det ett steg längre låter vi tvättmaskinerna kommunicera direkt med kundens övergripande verksamhetssystem.

Hur stor betydelse har egentligen återvinningsfunktionerna i en tvätt?

– Jag skulle säga att återanvändning har blivit en av de viktigaste sakerna efter att renhetskraven uppfyllts. När maskindelar och industriellt tillverkade produkter tvättas krävs såväl energi som kemikalier och tvättvätskor.

– Värme och ånga kan enkelt samlas upp och återanvändas men även tvättvätskor och oljor kan återvinnas och återanvändas. Många gånger kontamineras tvättvätskorna av oljor och metallspånor, men genom att rena vätskorna kan samma tvättmedel användas om och om igen istället för att spolas ut och ersättas.

Oljeseparator

Med en oljeseparator avskiljs oljan från tvättvätskan som därmed kan användas längre samtidigt som oljan kan återvinnas.

– Genom att fånga upp och ta vara på olja kan man spara på kemikalietillsatser och om man kan hantera och separera oljan på rätt sätt kan oljan många gånger återvinnas eller till och med återanvändas.

– Så ja, ur ett kostnadsperspektiv har återvinning och i största möjliga mån återanvändning mycket stor betydelse, men det har även stor betydelse för miljö och användning av våra gemensamma resurser.

Är tvättmaskinerna också återvinningsbara?

– Viverk har sedan starten satsat på att bygga maskiner med hög kvalitet som ska hålla riktigt länge. Det allra bästa för miljön är ju inte att byta ut gammalt mot nytt utan att behålla och anpassa det som fungerar så länge som möjligt.

– Tack vare modulbaserad design är det enklare att bygga om och modernisera gamla tvättmaskiner så att de får nya, efterfrågade egenskaper som bättre återvinning och noggrannare rengöring med hjälp av nyare teknik.

– För robusta och anpassningsbara kvalitetstvättmaskiner finns redan idag en andrahandsmarknad där vi ibland får tillbaka våra tidigare tvättanläggningar när kunder köper nytt. Dessa restaureras och blir sällan stående speciellt länge innan de får göra tjänst hos nya industrier och verkstäder i många år till.

Vad blir nästa steg?

– Industrins behov av renhet och industritvätt förändras som regel över tid och nästa steg tror jag blir att man i många fall hyr eller leasar industritvättar och betalar per användning istället för att köpa en egen.

– När industritvätt går från att vara en maskin till att bli en funktion kan robusta kvalitetsmaskiner leva många och långa liv hos flera olika verkstadsföretag med förändrade behov. En slags cirkulär ekonomi alltså.

Viverk AB