Claudia Crowley Sörensson, Oliver Rosengren och Thomas Ragnarsson på företagsbesök 2023-08-30 hos oss på Viverk i Vislanda.

Claudia Crowley Sörensson, Oliver Rosengren och Thomas Ragnarsson på företagsbesök 2023-08-30 hos oss på Viverk i Vislanda.

Berätta, hur upplever ni företag dagens förutsättningar och villkor? Finns det något vi som politiker skulle kunna göra för att underlätta? Vilka är era största fördelar och nackdelar?

Två riksdagsledamöter och en kommunalpolitiker samt en delegation från riksdagskansliet kom till Viverk på studiebesök för att lära sig mer om den småländska industrin och dess villkor.

– Det är intressant att få presentera företaget och våra funktioner för personer med annan infallsvinkel än de vi normalt pratar med, kunderna och olika industriföretag. Vi har unika funktioner för energieffektivitet och återvinning som ligger långt fram i utvecklingen, berättar Michael Wickell, vd på Viverk och värd för besöket.

– Ja, det var verkligen roligt att de intresserar sig för industrins villkor med ambitionen att skapa sig en bredare bild, tillägger Jonna Crona som är Supply Chain Manager på Viverk.

Viverk AB