Tvättanläggningen består av Flowjet-tvättar av typ VFT, Ultraljud samt Vakuumtork. Tillhörande transportbanor med lyftbord, som hanterar godset med full automatik genom de olika stegen i tvättprocessen, ingår i Viverks leverans.

Tvättanläggningen består av Flowjet-tvättar av typ VFT, Ultraljud samt Vakuumtork. Tillhörande transportbanor med lyftbord, som hanterar godset med full automatik genom de olika stegen i tvättprocessen, ingår i Viverks leverans.

Idag har vi haft besök av en stor tysk kund i Vislanda och tillsammans genomfört ett funktionstest – ett så kallat Factory Acceptance Test (FAT) – av den tvättanläggning som kommer att stå i en av deras anläggningar i Polen.

När ett FAT-test genomförs är kunden med och verifierar att alla önskade funktioner fungerar enligt de specifikationer som man tidigare kommit överens om. Just i detta fall använde man kundens eget FAT-protokoll. När kunder inte har egna har Viverk protokoll man kan använda.

FAT-test följs av SAT-test

Efter ett godkänt FAT-test demonteras anläggningen och förbereds för transport till den lokala ”siten”. Där återmonteras hela anläggningen och normalt utförs även en SAT-test (Site Acceptence Test) på plats och det är först när detta godkänts som själva övertagandet sker och garantitiden löper igång. Och nu är det alltså dags för nästa steg.

– Vi har haft ett bra samarbete under hela projekttiden. Kontinuerliga projektmöten och avstämningar, dels på plats men även via videosamtal, berättar Roger Åhsberg, Teknik- & Projektchef från Viverk.

Ett rigoröst program för högsta kvalitet

När man gör affärer med Viverk följs ett rigoröst program för att säkerställa att rätt kvalitet erhålls, och detta gäller såväl förstudie, försäljning, produktion, eftermarknad och service – allt för att trygga en god affär för alla inblandade parter.

– Det har gått oerhört bra att bygga denna anläggning. Stabila funktioner och ett tydligt specificerat projekt, gör att det känns bra att leverera denna till kunden, tycker Mattias Kjellsson som är Supply chain manager.

För att säkerställa att man inte missar något är det alltid samma personal som följer hela anläggningen och det är samma disciplin-medlemmar som bygger allt klart.

Bekir Özkan, är ansvarig maskinbyggare, har varit med från att sätta första svetsen till att lägga sista ”touchen”, här med att sätta Viverks nya logga på anläggningens front. 

Bekir Özkan, är ansvarig maskinbyggare, har varit med från att sätta första svetsen till att lägga sista ”touchen”, här med att sätta Viverks nya logga på anläggningens front.

 

– Vi är mycket stolta över att kunna leverera ännu en multifunktionstvätt som är kundanpassad och levererad enligt kundens specifikationer och önskemål, säger Erik Conradsson som varit ansvarig säljare.

Vi på Viverk tackar kunden för förtroendet att få leverera denna anläggning och önskar ett varmt lycka till!

Allt styrs av Siemens S7 styrsystem som är programmerat av Viverks dotterbolag, Vimatic, under ledning av Thorben Møller-Hansen.

Allt styrs av Siemens S7 styrsystem som är programmerat av Viverks dotterbolag, Vimatic, under ledning av Thorben Møller-Hansen.

Teamet på bilderna:

Mattias Kjellsson, Produktionschef
Bekir Özkan, Maskinbyggare
Roger Åhsberg, Teknik & Projekt chef
Torben Møller-Hansen, Automations ansvarig

Fler i teamet som inte fastnade på bild:
Emil Karlsson, Konstruktör
Erik Conradsson, säljare
Michael Wickell, VD

Vill du veta mer kontakta:
Michael Wickell på 0472-343 64, michael.wickell@viverk.se

Viverk AB