Det här är en väldigt speciell tvättanläggning avsedd för mycket exklusiva maskindelar i extremt dyrbara material. Varje maskindel är så exklusiv att den måste hanteras med största försiktighet när den tvättas ren från skyddande skikt och föroreningar. Så här fungerar det:


Filminfo i text:
Maskindelarna är cylindriska och ska tvättas på både utsida och insida, men har olika dimensioner som tvätten måste anpassa sig efter. För detta har varje maskindel en digital etikett som talar om dess dimensioner och vilket tvättprogram som ska användas.

När data om dimensioner och tvättprogram hämtats in verifieras dimensionerna med sensorer som mäter delen. När det säkerställts att det är rätt del med rätt dimensioner, hämtar en transfervagn maskindelen på en godsbärare och ser till att delen genomgår sitt individuella tvättprogram.

I tvättanläggningen finns tre olika tvättkamrar med olika egenskaper och en vakuumtork. Ett tvättprogram kan använda en eller flera tvättar och torkning beroende på önskad renhetsgrad och typ av föroreningar som ska tvättas bort.

Inuti tvättarna roteras godset så att en utvändig högtryckstvättning ska komma åt överallt. För invändig tvättning finns även spollansar som rengör med högtryckstvättning även på svåråtkomliga ställen på insidan medan godset roteras.

Den justerbara spolbågens position anpassas dessutom efter godsets dimensioner för maximal spolverkan och har integrerad tryckluft för avblåsning som kan göras i olika steg för maximal torkeffekt.

I fjärde kammaren, som består av Viverks Vakuumtork typ VVU-164, sker torkprocessen med hjälp av vakuum. Vakuumtorken är även utrustad med IR-värmare för att maximera torkeffekten.

Efter torkning hämtar transfervagnen den rena och torra maskindelen och placerar den på utmatningsbanan för avlastning.

Viverk AB