Tåghjul måste undersökas regelbundet, och då krävs renhet för att kunna avgöra hjulens skick.

Tåghjul måste undersökas regelbundet, och då krävs renhet för att kunna avgöra hjulens skick.

Innan tågvagnarnas hjul kan undersökas efter sprickor och skador måste de rengöras. Ett snabbtåg med ett skadat hjul kan orsaka en katastrof. Därför undersöks tågens hjul regelbundet, men det händer ändå olyckor på grund av slitage.

– Det var en hjulaxel som spårade ur, så själva urspårningen var kanske inte så sensationell. Men hjulen studsade sedan på sliprarna, som skadades. Det berättade Roger Falk, presskommunikatör på Trafikverket, för tidningen Barometern i samband med att ett tåg spårade ur söder om Högsby i juni 2016.

Det förebyggande arbetet handlar även om renhet!

Tåghjul utsätts för stora prövningar och riskerar olika typ av slitage och materialskador som utvalsningar, hjulplattor och krosskador, men även axlar och hjullager frestas hårt. För att kunna undersöka hjulens skick måste de demonteras och rengöras.

Vanliga skador på tåghjul. Bildkälla: Trafikverket

Vanliga skador på tåghjul. Bildkälla: Trafikverket

– För att kunna se sprickorna i tid måste de svarvas, och det kan bara göras till en viss gräns, sedan måste de bytas ut. Det svåraste är dock hjullagren som måste rengöras från fett och avlagringar innan det går att avgöra vilket skick de är i. Sedan måste förstås alla delar som klarar kontrollen vara rena för att kunna målas, monteras och användas igen, och här spelar Viverks tvätteknik en stor roll, berättar Erik Conradsson som projekterar olika typer av industritvättar för olika ändamål.

Viverk har hjälpt ett antal olika företag i Europa med specialbyggda hjultvättar för att effektivisera deras arbete.

Den här typen av tvättar handlar dels om en hjultvätt där hela hjulaxlar tvättas, dels om flerstegstvättar med vakuumtork där delarna tvättas för att kunna renoveras.

Svårt tvätta bort lagerfett

En av de svåraste sakerna att göra riktigt rena är lager som inte kan delas och tas isär. Lagerfettet som används ska tål höga temperaturer vilket ställer stora krav på tvätten och inte minst hur man tar hand om fettet efteråt.

– För att få lagren rena kombinerar vi tvätt med kavitationsbubblor och Flow-Jet-teknik i flera steg med att mekaniskt rotera lagret för att komma åt överallt. Det gamla fettet samlas upp med en speciell vakuumsugteknik, annars är risken stor att fettet sätter igen filter och ledningar. Det är också effektivare sett till ekonomi och miljöhänsyn att separera och samla upp fettet så snabbt som möjligt istället för att lösa upp det i tvättvätskorna, förklarar Erik Conradsson.

Effektivt med processteknik

För att effektivisera arbetet gäller det att hela processen är som en fabrik efter att man tagit in hjulparen för en första tvätt och demontering. Medan hjulen svarvas undersöks axlar samtidigt som hjullagren tvättas för att kunna undersökas. Och det måste gå undan.

– Viverks trestegstvätt är helt automatiserad och vår senaste klarar 30 hjullager i timmen medan hjulaxeltvätten är en snabb spoltvätt där hjulen roteras och sköljs för att bli redo att målas, så tvättkapaciteten är helt anpassad efter kundernas krav, avslutar Erik Conradsson.

Erik Conradsson framför en tåghjulstvätt som Viverk tillverkat till kund.

Erik Conradsson framför en tåghjulstvätt som Viverk tillverkat till kund.

 

Viverk AB