På Viverk gör vi många specialtvättar som konstrueras utifrån kundernas unika behov och önskemål. Här är en sådan med flera egna speciallösningar och ett automatiserat transportsystem som också anpassats efter hur kunden vill ha det.

I grunden är det en Flow-Jet-tvätt, det vill säga en kammartvätt där godset även badas och spolas med högtryck och injicerade kavitationsbubblor för extra hög tvätteffekt av gods med komplicerade former.

Nu är tvätten lastad och skickad till kund för installation och driftsättning. Men innan en tvättanläggning levereras byggs den upp i vår anläggning där den provkörs och där kunden också är välkommen att vara med och provköra och tvätta med sitt eget gods.

Vi kallar detta för en FAT – Factory Acceptance Test – där kunden får möjlighet att se och verifiera att anläggningen är och fungerar så som kunden vill ha den. Detta är framförallt viktigt med specialbyggda tvättar avsedda att lösa speciellt svåra problem. Och det var det även denna gång då det var speciellt utformade rörsystem som ska tvättas riktigt rena på insidan, samtidigt som man vill ha möjlighet att även kunna tvätta annat gods i tvättkorgar och enkelt välja vilken typ av tvätt som ska göras.

Roger Åsberg, chefskonstruktör på Viverk AB.

Roger Åsberg, chefskonstruktör på Viverk AB.

Utmaningen

– Utmaningen låg framförallt i att kunna fixera godset på ett sådant sätt att det både kan transporteras med automatik och roteras i tvättkammaren med så hög precision att vi kan optimera de olika spolramperna efter godsets geometrier. Nästa utmaning var att att anpassa fixturen och rotera och vrida godset inuti tvätten med så hög precision att vi kan rikta högtrycksspolningen in igenom de öppningar som finns i godset för att komma åt de områden som är svårast att nå och tvätta riktigt rena, berättar Roger Åhsberg som är chefskonstruktör på Viverk.

Hur vi löste det hela och hur tvättanläggningen fungerar kan du se här i en kort film som visar hur den fungerar:

 

Viverk AB