När man kom in på blocket tvätteknik stod det klart att det ofta är svårt att förstå och tolka gällande renhetskrav och hur man ska applicera detta i ren hårdvara. Det var något som Michael Wickell och Dan Fougstedt redde ut och även här stod det klart att det kan bli oerhört dyrt att leva upp till kraven om man inte riktigt vet vad det innebär.

Ett 30-tal vetgiriga från automotive och verkstadsindustrin deltog på det seminarium som Viverk arrangerade tillsammans med RISE och Fougstech, och det drogs många intressanta lärdomar och klokskaper under dagen.

Seminariet var uppdelat i olika block, men det fanns även tid för deltagarnas frågor och det uppstod många intressanta diskussioner där även deltagarna delade med sig av sina erfarenheter.

Plocka lågt hängande frukter

Dagens kanske största ögonöppnare var de lågt hängande frukter som bjöds för att öka sin förmåga i fabrikerna och nå dom ofta hårt uppsatta målen som industrin ställer på dem. Det handlar helt enkelt om att ta kommandot i sin egen process.

En hel del nytänk

Man kunde även skönja en hel del nytänk och det bjöds på flera lösningsorienterade diskussioner om hur andra företag gör och hur man själv kan applicera detta på sin egen verksamhet.

Dan Fougstedt

När man kom in på blocket tvätteknik stod det klart att det ofta är svårt att förstå och tolka gällande renhetskrav och hur man ska applicera detta i ren hårdvara. Det var något som Michael Wickell och Dan Fougstedt redde ut och även här stod det klart att det kan bli oerhört dyrt att leva upp till kraven om man inte riktigt vet vad det innebär.

De senaste forskarrönen från RISE

Slutligen berättade Emma Holmström på RISE om hur man kontrollerar resultaten och med Melina da Silvas hjälp fick vi alla en givande rundvandring i RISE:s lokaler, en genomgång av olika mätmetoder samt en förevisning av analyser med hjälp av mikroskop.

Stärkta av denna och tidigare seminarier står det klart att behovet av fler liknande utbildningar är stort.

Vill du veta mer om utbildningen och kommande tillfällen? Kontakta Peter Helmersson på mail peter.helmersson@viverk.se, eller telefon +46 735-233 000.

Viverk AB