Tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden och FougsTech har Viverk genomfört en speciellt inriktad utbildning inom teknisk renhet och deltagarna fick många bra tips på åtgärder med sig hem.

Tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden och FougsTech har Viverk genomfört en speciellt inriktad utbildning inom teknisk renhet och deltagarna fick många bra tips på åtgärder med sig hem.

Bland deltagarna fanns både representanter från fordons- och elektronikindustrin och andra typer av verkstadsföretag där den gemensamma nämnaren var att man ville lära sig mer om att ta kontroll över den tekniska renheten.

Under utbildningen bjöd ciceronerna Pär Andersson, Dan Fougstedt och Michael Wickell på kunskap, erfarenheter och praktiska exempel inom ämnena kravsättning, standarder, analysmetoder och tvätteknik.

Det bjöds dessutom på en rundvandring i RISE:s testanläggningar och labb där Emma Holmström och Jonas Holmberg guidade och demonstrerade olika analysverktyg där deltagarna fick lära mer om metoderna av RISE:s operatörer och analyspersonal.

Under en en rundvandring i RISE:s testanläggningar och labb fick deltagarna lära mer om metoderna av RISE:s operatörer och analyspersonal.

Under en en rundvandring i RISE:s testanläggningar och labb fick deltagarna lära mer om metoderna av RISE:s operatörer och analyspersonal.

– I en sådan här begränsad grupp ges många fler tillfällen att själv testa, fråga och få personliga svar. Dessutom blir diskussionerna och utbytet av information och erfarenheter mellan deltagarna så mycket större när gruppen blir mindre och deltagarna hinner lära känna varandra lite mer, säger Peter Helmersson som var Viverks värd och medarrangör på kursen.

– Ja, diskussionerna var verkligen intressanta och givande, tillägger Holger Bäckelie som är ny säljare på Viverk och läraktig deltagare på kursen.

Efter en mer utförlig utvärdering av kursens innehåll och deltagarnas synpunkter kommer arrangörerna att finslipa innehållet ytterligare efter deltagarnas önskemål, men en sak står klar redan nu. Utbildningen är något vi kommer att fortsätta med vid fler tillfällen.

Vill du veta mer om utbildningen och kommande tillfällen? Kontakta Peter Helmersson på mail peter.helmersson@viverk.com, eller telefon +46 735-233 000.

Viverk AB