Även på återvinningsstationer behöver utrustningen tvättas och underhållas för att kunna ta emot och hantera det som ska återvinnas. Och då är väl en helautomatiserad tvättanläggning med egen inbyggd återvinning av såväl värme som energi och tvättvätska idealisk. Så här fungerar Viverks specialanpassade tvättanläggning avsedd för att tömma och tvätta flera olika typer av behållare som används vid kommunernas återvinningsstationer.


Filmens innehåll i text:

Här är en specialanpassad tvättanläggning avsedd för att tömma och tvätta flera olika typer av behållare som används vid kommunernas återvinningsstationer.

Den automatiserade anläggningen består av två tvättkammare, två tömningsstationer och en transportenhet som kan lasta, vända och förflytta LOTS-behållarna mellan stationer och tvättkamrar.

Så här fungerar det:

Transportenheten hämtar en behållare från en inmatningsbana och lyfter upp dem på den första tömningsstationen. Där vänds behållaren upp och ner så att eventuellt kvarvarande innehåll kan rinna ur.

Därefter hämtar transportenheten den upp och ner-vända behållaren från tömningstationen och lastar in den i första tvättkammaren som är en enstegs grovtvätt. Behållaren är fortfarande vänd upp och ner.

Inuti tvättkammaren finns två olika lanssystem för invändig spolning av olika typer av behållare samt roterande spolbågar för spolning av utsida. Efter tvätt sker en avblåsning för att torka och avlägsna eventuella rester av tvättvätska.

Därefter lastas behållaren ut ur grovtvätten och transporteras vidare till kammare nummer två som är en fintvätt med rensköljning. Behållaren är fortfarande vänd upp och ner.

Rentvätten har också två olika lanssystem för invändig spolning av olika typer av behållare samt roterande spolbågar för spolning av utsida. Efter fintvätt görs en avblåsning för att torka behållaren.

Därefter lyfter transportenheten ut behållaren ur fintvätten och förflyttar den till nästa tömningsstation där behållaren vänds på rätt håll igen med öppningen uppåt, så att det vatten som samlats inuti behållarens delar kan rinna ut ur sina dräneringshål.

Den första tömningsstationen har en behållare i botten som kan dras ut och tömmas när den blir full. Den andra tömningsstationen återvinner vätskan och för den åter till grovtvättens tank.

Återvinning är för övrigt något som präglar såväl behållare som tvättanläggning.

Tvättvätskan renas kontinuerligt i olika filtersystem och grovtvätten återanvänder tvättvätskan från fintvätten. På samma sätt återvinns värme och tvättvätska ur ångan som bildas i en filtermist. Tvättanläggningen hämtar dessutom all värme från fjärrvärme. Den vanligtvis så energikrävande värmningen av tvättvätska sker här med fjärrvärme via inbyggda värmeväxlare i tankarna.

Se fler filmer om Viverks smarta tvättanläggningar för industri och produktion här:

 

Viverk AB